sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-08-19
Sportsfiskere må ikke stenges ute!
Norges Jeger- og fiskeforbund har klaget til Direktoratet for naturforvaltning på at det drives fremleie i Åelva, Hopselva og Nærøydalselva i Sogn og Fjordane.
- Slik fremleie stenger folk flest ute fra store deler av elvene, sier fagleder for fisk i Norges Jeger og Fiskeforbund, Svein Arne Forfod til NRK. Han menere Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er altfor slipphendte med å gi tillatelse til fremleie.

Grunneier Kurt Aa Djupvik i Åelva sier til NRK at hvem som helst kan fiske i elva dersom de bestiller i tide og betaler prisen.

Fiskeguidens kommentar:
Etter Fiskeguidens mening må utgangspunktet være at elveeierne selv bestemmer hvem som skal få leie og til hvilken pris. Det betyr ikke, etter vår mening, at de kan leie ut hele elvestrekningen til et stor firma som får eneretten til alt fiske i flerårskontrakter og dermed stenger andre ute for å fiske der.

Kravet fra Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmennene, som gir tilskudd til kalking og andre fiskestell-tiltak, må være at folk flest må kunne leie strekninger til den samme pris som de store selskapene betaler og at det avsettes tider og fiskekort som lokale og andre sportsfiskere kan kjøpe til en fornuftig pris.

Fiskeguiden understreker at uten de lokale sportsfiskerne og deres frivillige interesse og innsats for kultiveringen og tilsynet med elvene, ville mange vassdrag fortsatt hatt svært liten verdi for elveeierne. Elveeierne må vise respekt for den lokale innsatsen og sørge for at lokalbefolkningen og andre sportsfiskere kommer til for å fiske på lik linje med andre interesser. Stenges lokale og andre sportsfiskere ute, vil det komme raske reaksjoner fra disse gruppene.

Norges Jeger- og Fiskerforbunds innspill om Åelva, Hopselva og Nærøydalselva er et signal til elveeierne om en negativ utvikling som elveeierne må ta alvorlig.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS