sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2001-06-06
Prestegårdenes lakserett for folk flest!
Justisdepartementet avviser Kirkens ønske om å tjene store penger på salg av fiskerettigheter ved prestegårdene til de rike. Herrens vassdrag er for allmuen.
Mange av landets prestegårder har attraktive lakseelver på eiendommen. Opplysningsfondet, som forvalter Kirkens eiendommer, har ytret ønske om å selge fiskerettighetene til spesielt privilegerte og velformuende for å øke inntektene.
Men det får de ei. Justisdepartementets lovavdeling mener at prestegårdenes fiskerettigheter er å betrakte som statlig eiendom, og dermed må brukes til «allmennhetens beste».<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS