sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-09-27
Sportsfiskerne må betale kilenot-stoppen!
-Maken til frekkhet, sier kilenotfisker Jostein Wilmann på Viggja til Fiskeguiden. Å tilby oss en laksepris på 70 kroner kiloen for at vi skal holde nøtene unna sjøen i en femårsperiode, er en fornærmelse, sier han. Jeg vil aldri gå med på noen fiskestopp uten en kompensasjon på minst en halv million kroner i året, presiserer han overfor Fiskeguiden.
Her er det penger det dreier seg om, og bare penger, sier han. Å snakke om at man på denne måten vil sikre villaksens fremtid, er tøvprat, sier han. Har elveeierne slike intensjoner, bør de redusere elvefisket og gi laksen bedre muligheter til å spre seg på gyteplassene i elva og ro til å gyte, fremfor å dekke sitt egentlige motiv om å skaffe seg stadig større inntekter av laksefisket, legger han til.

En av foregangsmennene for å stoppe kilenotfisket er Manfred Raguse. Han mener det er uklart hvilken effekt en stopp i kilenotfisket vil få, men sier det er klart at med et sterkt økende tilsig av laks til elvene, vil det bli mulig å ta en høyere pris for fiskekortene.

Han understerker imidlertid at man med dette prosjektet vil bidra minst like mye til å sikre fremtiden for laksestammen.

Sportsfiskerne må betale gildet!
Fiskeguiden har tidligere antydet at det må bli sportsfiskerne som må dekke de 25 millioner kroner som elveierne i utgangspunktet har tilbudt å betale for å legge kilenøtene i Trondheimsfjorden brakk i fem år.

Det jobbes riktignok med å skaffe frem sponsorer og offentlige midler til dekning av disse utgiftene, men om denne inntektskilden er uklar, så er det ifølge info Fiskeguiden sitter inne med, tanken å innføre en ekstra avgift for sportsfiskere på 100 kroner døgnet for å finansiere prosjektet.

Gårdbruker og kilenotfisker Jostein Wilmann stenger ikke helt døra for samarbeidet med elveeierne, men fastslår at det blir knallharde forhandlinger om pris og penger før han vil gå med på noen slik avtale. Og prisen - ja, den blir mye høyere enn elveerne har forspeilet seg, fastholder han over Fiskeguiden.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS