sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2001-06-18
God start i Holmfoss i Numedalslågen!
Hittil er det trukket opp 40-45 laks i Holmfoss, åtte av dem tatt i mai, forteller Kjell Gjone til Østlands Posten.
Det er dansker i båt som setter sitt preg på Holmfoss.Derimot har de som fisker i selve fossen, knapt nok hatt napp denne uka.

16 kg i Åbyfoss
En laks på 13,3 kilo er foreløpig den største tatt i Holmfoss i år, men i Åbyfoss ble det halt i land én på 16 kilo for en uke siden. Der har fisket hittil ligget over fjorårets, men vannføringen begynner å bli i minste laget for fisket i fossen nedenfor Bommestad.
– Vannføringen er nå rundt 110 kbm, og vi vil helst ikke ha under 100. Får vi vann nok framover, kan nok dette bli en bra sesong, sier Asbjørn Bø til avisen.
Bø tipper at det hittil er tatt 30-40 lakser i Åbyfoss, men presiserer at han ikke har summert opp.

Hoppet opp i båten
Også på Flatlågen er det tatt forholdsvis bra med laks hittil, ifølge folk som kjenner elva godt. Én laks hoppet til og med rett opp i båten til en fisker som prøvde lykken på Bergene/Gjone fellesfiske. Den skulle veie 6,6 kilo. Uten å ha sett bildet av den og fått navngitt fiskeren, tror vi det hele er en drøy fiskerskrøne eller en PR-flopp.
Flåtefisket starter i kveld klokken 18. Her er 29 klargjorte flåter, flere har bygget nye.

Fiskeguidens kommentar:
Flåtefisket er en turistjippo som ikke hører hjemme i en moderne forvaltning av lakselver. Som museumsgjenstand er innretningene greie. Ønsker man derimot å bygge opp vassdraget til en seriøs lakselv av høy sportslig kvalitet, bør hele elva forbeholdes stangfiske. å blande stangfiske, flåter og andre faste fangstinnretninger, smaker av grunneiere som ønsker å få både i pose og sekk. Elveeierne må bestemme seg for om de vil leie bort til sportsfiske eller drive fangst med garn og not selv.eivind.fossheim@fiskeguiden.no
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS