sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-09-30
1000 rømlinger fulle av lus fisket opp i Etneelv!
Flere titalls tusen oppdrettslaks er på rømmen i Sunnhordland. Til tross for dette har ingen oppdrettsanlegg meldt om rømming av slikt omfang. Oppdrettsnæringen har ikke kontroll over situasjonen, mener Vidar Børretzen i Etne Elveeigarlag og Finn Erlend Ødegård i Norske Lakseelver, som er oppgitt over at politikerne og myndighetene ikke setter rammevilkår for oppdrettsnæringen som sikrer de ville lakse- og sjøaurestammene og dermed grunnlaget for næringsinntekter knyttet til sportsfiske i lakseelvene.
Det rømte 186.000 laksesmolt fra et anlegg i Rogaland 5. september i år. De siste ukene har det blitt tatt store mengder rømt oppdrettsfisk av ulik størrelse i Hordaland. I Etneelva har grunneierne og lokale fiskere tatt opp nærmere 1000 laks de siste ukene, og enda er det store mengder igjen. Oppdrettslaksen som fanges er full av lakselus. Til tross for at flere titalls tusen oppdrettslaks er på rømmen i Sunnhordland, har ingen oppdrettsanlegg meldt om rømming av slikt omfang. Dette viser at lakseoppdretterne ikke har kontroll mener Vidar Børretzen i Etne Elveeigarlag og Finn Erlend Ødegård i Norske Lakseelver.

Genetisk forurensning
Hardangerfjorden og Sunnhordlandsbassenget har verdens høyeste tetthet av oppdrettslaks. Havforskningsinstituttet konkluderer i en rapport av 12.03.2004 at situasjonen for de ville bestandene av laks og sjøørret i Hardangerfjorden er alvorlig. Antall gytefisk er betydelig redusert, og den store andelen oppdrettsfisk er foruroligende med tanke på framtidig genetisk utvanning av den lokale bestanden. Data tyder også på at sjøoverlevingen for laks og ørret i Hardangerfjorden er lavere enn i andre sammenlignbare regioner.

Rømt oppdrettslaks truer næringsgrunnlaget ved lakselvene!
Etneelva i Sunnhordland har mer enn 100 års tradisjon i utleie av tilrettelagt sportsfiske. Laksefiskerne betaler årlig om lag 1 mill for leie av fiske og bidrar til en lokal omsetning på anslagsvis 5 millioner kroner. Nå trues den lokale verdiskapingen av rømt oppdrettslaks som i store mengder svømmer opp i Etneelva sier Vidar Børretzen. Når oppdrettslaksen blander seg med villaks, mister laksestammen produksjonsevne og elva produserer færre laks sier Vidar Børretzen.

Oppgitt over politikernes og myndighetenes manglende reaksjonsevne!
Vidar Børretzen i Etne Elveeigarlag og Finn Erlend Ødegård i Norske Lakseelver er oppgitt over at politikerne og myndighetene ikke setter rammevilkår for oppdrettsnæringen, slik at den ikke ødelegger de ville lakse- og sjøaurestammene og tar bort grunnlaget for næringsinntekter knyttet til sportsfiske i lakseelvene.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS