sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter




Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-10-03
3000 flere laks opp i Namsen neste sommer!
20 tonn laks skal kjøpes av kilnotfiskere og merkes i Namsenfjorden neste år. Målet er å styrke villaksstammen og bedre laksefisket i Namsen, skriver Namdalsavisa i dag.
Det er Jens P. Nilsen og Bo S. Olsson som står bak den såkalte Namdalsmodellen for vern av villaksen. I fjor fikk med seg fiskeriforvalter Anton Rikstad på et pilotprosjekt der de kjøpte 39 lakser av kilenotfiskere på Otterøya som ble satt ut i sjøen igjen i håp om at de gikk opp Namsen for å gyte. Nå ønsker de å få i gang et større treårig forskningsprosjekt der målsettinga er å styrke villaksstammen, samtidig som sportsfiskerne får mer laks å fiske på. Onsdag samler de grunneiere i Namsen og Namsenfjorden, kommunene langs Namsen og representanter fra forvaltningen til et informasjonsmøte i Kulturhuset i Namsos.

Det trengs tre millioner kroner årlig for å kunne kjøpe 20 tonn laks av kilenotfiskerne. Det tilsvarer rundt 3000 laks. De som fisker med kilenot er positive til prosjektet, og vil gjerne bli med. Det er snakk om små investeringer for hver enkelt, rundt fem prosent av den forventa bruttoomsetningen, sier Olsson. Når vi kommer så langt at Namdalsmodellen fungerer, vil grunneierne oppleve en omsetningsøkning på mellom 25 og 30 prosent i løpet av fem år. Det er jeg sikker på, sier Nilsen til NA.

Prosjektet vil gi grobunn for helt ny forskning på laks gjennom å kople kilnotfiskerne inn i den forskningsrelaterte virksomheten i Namdalsmodellen.

- Prosjektet innebærer et nært samarbeid med forskningsmiljøene som blant annet skal dokumentere den økonomiske effekten av frikjøpet, etablere overvåkningssystemer for å følge merket laks, finne beskatningsgrense for predatorer på laks og dokumentere effekten på laksestammen at det kommer mer laks i elva, sier initiativtakerne. De ser det som naturlig at Namdalsmodellen går inn i det planlagte Kunnskapssenteret for villaks, mener han.



<< Tilbake Skriv ut Up





| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS