sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-10-06
Dramatisk kalk-kutt, men 5 mill mer til gyrokrigen
Regjeringen foreslår et dramatisk kutt på 6 millioner kroner til kalking av vassdrag, mens det skal settes inn ytterligere 5 millioner kroner i krigen mot lakseparasitten gyrodactylus salaris. Fiskeravgiften økes med 10 prosent, som også forhåpentligvis vil bli brukt til styrking av villaksens bedrøvelige situasjon.
I forslaget til neste års statsbudsjett, som ble fremlagt i formiddag, er det foreslått et kutt i kalkingsvirksomheten på 6 millioner kroner.

-Dette er dårlig gjort av vår nye miljøvernminister, som ikke ikke har forstått kalkingens betydning og konsekvensene av at man nå ikke følger skikkelig opp den kalkingen som pågår, og som i så fall er bortkastet, mener Fiskeguiden.

Norges Jeger- og Fiskerforbund er raskt ute med sin reasjon:

-Med dette føyer miljøvernminister Hareide seg til rekken av statsråder med manglende forståelse for kalkingens betydning. Forsøket på å begrunne kuttet med at dette er faglig forsvarlig betviler Norges Jeger- og Fiskerforbund, og vil be om å få se dette dokumentert.

Dramatisk kalkkutt
De seneste årene har vi gledeligvis sett at den sure nedbøren over Norge har minsket. Dessverre har det gitt seg utslag i en uforsvarlig optimistisk budsjettbehandling av kalkingsvirksomheten. På to år har posten for kalking blitt utsatt for et kutt fra 100 til 80 millioner kroner årlig, slik det er foreslått i neste års statsbudsjett. Det tilsvarer et kutt på 20% på to år, på tross av at det faglig sett kun er forsvarlig med et kutt på 2,5% årlig. Kuttet på årets budsjett har allerede gitt store utfordringer for kalkingsvirksomheten i de sørlige deler av Norge, og situasjonen vil bli ytterligere forverret dersom neste års kuttforslag blir en realitet. Flere etablerte kalkingsprosjekter står i fare for å måtte avsluttes, og tidligere investerte kroner er kastet rett ut av vinduet. Å forsvare kuttet med faglige argumenter er ikke holdbart, og NJFF ber miljøvernministeren legge fram faglig dokumentasjon som kan forsvare et slikt kutt.

Gyrobekjempelse
Tiltak for bevaring av villaksen styrkes med kr 5 millioner på forslaget til neste års budsjett, og skal i all hovedsak benyttes til en økt innsats for å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Det er en gledelig, og sterkt etterlengtet økning. Dog vil NJFF understreke at det enda gjenstår rundt 10 millioner kroner årlig før man når det bevilgningsnivået som er nødvendig for å holde handlingsplanen for gyrobekjempelse. Vi står i konstant fare for å miste tempo i gyrobekjempelsen, med den faren for ytterligere spredning som følger av det.

Skuffende lite til Friluftslivets År i 2005
Regjeringen har bedt friluftsorganisasjonene om en innsats i forbindelse med at 2005 er utpekt som Friluftslivets år. Det har organisasjonen respondert svært positivt på, og det er lagt opp et ambisiøst løp gjennom hele året, der friluftslivets gleder og positive helseffekter skal stå i fokus. Et økt tilskudd på kr 5 millioner til en slik storsatsing blir vel knuslete. Vi minner om at det ved et tilsvarende år i 1993 ble avsatt hele 10 millioner kroner over statsbudsjettet.

Øking av jeger- og fiskeavgiften
Det legges opp til en øking på rundt 10% av så vel fiskeravgiften for fiske etter anadrom laksefisk som for jegeravgiften. Avgiftene har stått stille en del år. NJFF aksepterer en slik øking under forutsetning at man følger opp de intensjoner som departementet legger opp til; dvs en styrking av lokale tiltak.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS