sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2001-06-24
Laksekonferanse i Tana!
Norske Lakseelver inviterer på fagkonferanse om villaksforvaltning på Tana Hotell ved Tana bru fra 28.juni til 1.juli.
Både medlemmer i organisasjonens 70 medlemselver, medlemmer i andre elveeierlag samt representanter fra andre aktuelle aktører kan melde seg på.
Programmet starter allerede på bussturen fra Kirkenes lufthavn, med ca 1 times stopp i Neiden for å oppleve Käpeläfisket (kastenot). Om kvelden torsdag vil fiskeforvalter Sturla Brørs fortelle om sitt fiskeeldorado mens vassdragsforvalter Kjell Moen vil orientere om forvaltningen av Tanavassdraget.
Statssekretær Steinar Pedersen tar et tilbakeblikk på Tanavassdraget som ressurs og næringsgrunnlag i 300 år, og Aage Wold, styreleder Norske Lakseelver vil orientere om hva organisasjonen driver med.

Norske lakseelver på internett
Det blir også en presentasjon av Norske Lakseelvers samarbeidspartnere på internett og om hvilke tilbud om markedsføring Torbjørn Forthun i Fishbooking og Harald Øyen i Norgold har lagt opp til.
Nettavisen Fiskeguiden.no, som er Norges største database for lakseelver, er imidlertid ikke invitert, men vi regner med at arrangørene og deltakerne også klikker seg inn på den. Å forbigå landets største nettavis for norsk sportsfiske etter laks, sjøørret, sjørøye og storørret, kan lett bli oppfattet som en boikott av prosjektet.

Gyro-trusselen fra øst
Etter at seniorrådgiver Jan A. Aslaksen vil orientere om driftsplanen for Tanavassdraget, blir det busstur oppover Tanadalen, over Samelandsbrua inn i Finland og retur på finsk side. Det turen vil man stoppe ved Storfossen, besøke den finske lakseforskningsstasjonen i Utsjoki, og få demonstrert desinfiseringsstasjon for tilreisende fiskere på grensen.
Deltakerne vil også besøke laksemuseet i Polmak og i Alleknjarg blir det grilling av laks og underholdning med fiske for den som vil.
Gyrodactylus salaris blir et hett tema på lørdagen. Fiskeforvalter i Nord-Trøndelag, Anton Rikstad, vil gå sterkt ut for å understreke hvilken trussel denne lakseparasitten er for laksen i Finnmark og Ketil Skaar i VESO og Espen Lydersen, NIVA tar for seg alternative bekjempelsesmåter av gyro, med orientering om Lærdalsprosjektet.
Olli Tuunainen, Fiskerisjef, Lapplands Arbeidskraft och Näringssentralen vil orientere om hva som skjer på finsk side i forhold til gyro? Det hele vil ende opp i en diskusjon om hvilke strategier Norske Lakseelver bør ha i kampen mot gyro.

Nasjonale fjorder og vassdrag ut på høring onsdag?
Rådgiver Eva Espeland i Miljeverndepartementet vil ta for seg prioriteringer i lakseforvaltningen, og spesielt da forslaget om nasjonale fjorder og nasjonale vassdrag som trolig sendes ut på høring onsdag.
Arne Pedersen, Fylkesvaraordfører i Finnmark vil fortelle om fylkeskommunens syn på oppdrettsnæringen og villaks, med etterfølgende spørsmål og diskusjon. Svein Knutsen, Norges Skogeierforbund, tar for seg dokumentasjon av verdiskaping i vassdrag og bruk av nytt Edb-verktøy, og Martin Svenning forteller omm Øst-Finnmark og Kola som verdens viktigste område for atlantisk laks.
Morten Halvorsen orienterer om sjørøya i Nord-Norge, og resultatene av 10 års kartleggging av fiskearten.
Program og påmelding til Norske Lakseelver, Stian Stensland på tlf 92 85 84 95. Foto: Under Storfossen i Tanaelva, med den nå avdøde storfiskeren Martin Henriksen i forgrunnen.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS