sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2001-06-27
Nasjonale lakselver og laksefjorder
Miljøverndepartementet la i dag fram et høringsnotat med forslag til nasjonale laksevassdrag og laksefjorder.
Formålet med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder er å gi et utvalg av de viktigste villaksbestandene en særskilt beskyttelse mot skadelige inngrep i vassdrag og negativ påvirkning fra fiskeoppdrett.

39 nasjonale laksevassdrag Forslaget innebærer at det i første omgang opprettes 39 nasjonale laksevassdrag og 22 nasjonale laksefjorder. Ordningen vil bli utvidet etter at det er foretatt en gjennomgang av Samlet Plan for vassdrag og supplering av verneplan for vassdrag.
I de nasjonale laksevassdragene vil det ikke bli tillatt med tiltak som kan påvirke laksen på en negativ måte. Det legges likevel opp til en fleksibel forvaltning der andre viktige samfunnshensyn kan ivaretas når de ikke er til skade for laksebestandene.

39 nasjonale laksevassdrag Forslaget innebærer at det i første omgang opprettes 39 nasjonale laksevassdrag og 22 nasjonale laksefjorder. Ordningen vil bli utvidet etter at det er foretatt en gjennomgang av Samlet Plan for vassdrag og supplering av verneplan for vassdrag.
I de nasjonale laksevassdragene vil det ikke bli tillatt med tiltak som kan påvirke laksen på en negativ måte. Det legges likevel opp til en fleksibel forvaltning der andre viktige samfunnshensyn kan ivaretas når de ikke er til skade for laksebestandene.

Restriksjoner I laksefjordene vil det bli opprettet forbudssoner og restriksjonssoner. I forbudssonene vil det ikke bli tillatt med matfiskoppdrett av laksefisk. Det legges her opp til at eksisterende virksomhet skal flyttes ut i løpet av fem år. I restriksjonssonene vil det ikke bli tillatt å etablere nye matfiskanlegg for laksefisk. Eksisterende anlegg i disse områdene vil bli pålagt særskilte tiltak knyttet til rømningssikring og sykdomskontroll.

De midlertidige sikringssonene for laksefisk som ble opprettet i 1989 vil bli avviklet og erstattet med nasjonale laksefjorder. Dette innebærer at 23 midlertidige sikringssoner blir opphevet.
De nasjonale laksevassdragene og laksefjordene vil omfatte ca 2/3 av de samlede villaks-ressursene i Norge. Ordningen vil derfor være av svært stor betydning for de ville laksebestandene.

Hele forslaget, gjennomføringen av det og konsekvensene, kan du lese ved å klikke deg inn på:
odin.dep.no/md/norsk/publ/hoeringsnotater/022031-080007/index-dok000-b-n-a.html<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS