sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-11-25
Mattilsynet overkjører fylkets fiskeforvalter!
Mattilsynet i Namdal markerer en sensasjonell maktdemonstrasjon overfor fiskeforvalteren i Nord-Trøndelag ved å innføre forbud mot fiske med sluk, spinnere og wobblere i Lauvsneselva fra 2005.
Ved at distriktsjef John B.Falch i Mattilsynet bruker Dyrevernloven på denne måten, markerer han klart at fiskeforvalter Anton Rikstad ikke gjør jobben sin! Krøkes det fisk i et vassdrag som Lauvsneselva, er det etter Fiskeguidens soleklare oppfatning at dette er en sak for lakselovens forvalter og ikke noe Mattilsynet skal bry seg med.

Dersom det foregår krøking av fisk i Lauvsneselva, så er det fiskeforvalterens plikt å sørge for et bedre oppsyn med ulovlig fiske og eventuelle redskapsbegrensninger, mener Fiskeguiden.

Mattilsynet må enten ha utrolig lite å gjøre eller så ønsker de å markere en sterkere maktposisjon overfor fiskeforvaltere når de griper uhemmet inn på denne måten i andres ansvarsområder.

Hva er konsekvensene av Mattilsynets inngripen i Lauvsneselva? Jo, etter Fiskeguidens oppfatning åpner dette for et forvaltningskaos av lakselvene våre over hele landet. Her ligger det virkelig an til å bli en kamp mellom forvaltere av Lakseloven og Dyrevernloven!

Hvorfor tok ikke Mattilsynet en telefon til Fiskefovalteren?
Mattilsynets inngripen i Lauvsneselva er utidig. Har Mattilsynet beviser på at her foregår ulovlig krøking av fisk, vil det være naturlig og riktig å ta en telefon til fiskeforvalter Rikstad om dette, og at Rikstad så reduserer redskapsbruken, slik han og andre fiskeforvaltere gjør i sine elver dersom vannføring og andre momenter tilsier det. Mattilsynets overkjøring av fiskeforvalteren i Nord-Trøndelag må det bli bråk av, mener Fiskeguiden.

Mattilsynet har vurdert totalt fiskeforbud!
– Fisket på den korte strekningen fra turbinrøret i kraftverket til elvas utløp i sjøen er svært spesielt. Den gode vannføringen trekker til seg villaks, rømt oppdrettslaks og regnbueørret i slike mengder at fisken står i stim. Enkelte fiskere benytter seg av det, og bruker store sluker til å krøke fisken inne i stimen. Vi har fått flere rapporter som dokumenterer at krøking påfører fisk store skader og nødige lidelser, sier distriktssjef John B. Falch i Mattilsynets distriktskontor for Namdal til Trønder-Avisa i dag Tilsynet har også vurdert totalt fiskeforbud, men er kommet til at fiske med mark og flue ikke vil forårsake krøkeskader så ofte. Med sluk er det lett å krøke fisk ved å kaste snøret inn i stimen og dra kroken over fiskene.

Overstyring av Lakseloven!
Fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkesmannen stusset litt da han fikk kopi av Mattilsynets vedtak. Han spør seg nå om Dyrevernloven overstyrer lakseloven, og han ønsker en nærmere klargjøring av hjemmelen for vedtaket. – Hensikten med slukforbudet er meget god, for det er ingen tvil om at det krøkes fisk i Lauvsneselva. Men det blir litt rart når flere offentlige instanser skal gi fiskeregler for ett og samme vassdrag, synes Rikstad i sin samtale med Trønder-Avisa.

Ingen grunn til å bli overrasket?
Distriktssjef Falch synes ikke det er noen grunn til å bli overrasket over slukforbudet, eller til å tvile på hjemmelen.
– Fylkesmannen forvalter lakseloven, mens det er vår oppgave å forvalte dyrevernloven. I paragraf 2 står det at "Det skal farast vel med dyr og takast omsyn til instinkt og naturleg trong hjå dyret så det ikke kjem i fåre for å lida i utrengsmål". Det er denne bestemmelsen vi bruker. Når det drives bevisst matauk med redskap som krøker laksen, er det neppe tvil om at den utsettes for unødvendige lidelser, sier distriktssjefen til avisen.

Har Fylkesmannens fiskeforvalter vært for treg til å reagere på ulovlig fiske?
Sportsfiskere i Lauvsneselva i Flatanger har tidligere bedt fylkesmannen gripe inn og forby fiske med sluk i Lauvsneselva. Forholdene i elva er så spesielle at slukfisket påfører laksen store og unødige lidelser, er det blitt hevdet.
Sportsfisker Bjørn Egil Steinset har sett mange eksempler på at laks har blitt krøka av folk som fisker med sluk på den 100 meter lange elvestumpen. Fiskeforvalter Anton Rikstad har tidligere uttalt at han vil ta saken opp med Norske Skog, som eier fiskeretten her.
Lauvsneselva er en sterkt regulert elv uten egen laksestamme og storparten av fisken er rømt oppdrettslaks og regnbueørret. Det er derfor viktig å ta opp mest mulig av fisken, sa Rikstad.

Lauvsneselva verdens beste korte lakselv!
Lauvsneselva i Flatanger er kanskje verden beste lakselv i forhold til lengden, heter det på Fiskeguidens side om Lauvsneselva. 90 prosent er rømt oppdrettsfisk. Årsfangsten blir oppgitt til 500 kilo, men er langt større på grunn av sterk underrapportering, mener Fiskeguiden.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS