sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-12-03
Mossa-utbyggingen var en skandale!
Fiskeguiden har tidligere karakterisert det som en skandale at Nord-Trøndelag E-verk tørrla Mossa. Dette var tidligere en meget god smålakselv med en atraktiv fiskestrekning på 10 kilometer og en årsfangst på rundt 2000 kilo.
I dag renner ut i Mosvik i Trondheimsfjorden som en stusslig bekk med en vannføring helt nede i 200 liter pr. sekund!

Hvem har ansvaret for å ha totalt ødelagt denne perlen av en lakselv, tror dere? Jo, selvfølgelig, hadde vi nær sagt, står det en regulant og et kraftverk bak denne skandaløse behandlingen av den fine smålakselva.

Minstevannføring på 1-3 m3/sek takk!
Nå skulle man tro at Nord-Trøndelag Kraftverk var så mye opptatt av sitt nærmiljø, at de i det minste ville sørge for at elva hadde en minstevannføring på 1 - 3 kubikkmeter i sekundet for å holde liv i denne fine smålakselva. Men nei, med loven i hånd skal kronene tynes ut av hver minste dråpe, skrev Fiskeguiden for flere år siden.

Endelig våkner politikerne. Venstres Trine Skei Grande tok saken opp i Stortinget i går, og nå engasjerer olje- og energiministeren seg i saken. - Hvis distriktene skal ha mulighet til å utvikle seg, så kan man ikke bare være opptatt av noen kilowattimer man klarer å produsere. Man må også se på mulighet til å utvikle næring rundt seg, sier Skei Grande.
Venstrepolitikeren håper olje- og energiminister Thorild Widvey vil pålegge Nord-Trøndelag E-verk å sørge for en høyere vassføring i elva. - Jeg håper vi får en avklaring ganske raskt, men statsråden sa at hun vil sende saken over til Miljøverndepartementet for å få en skikkelig miljøvurdering av det vi her står overfor. Kanskje kan det igjen fiskes over 1 000 kilo laks årlig i Mossaelva, slik mange i Mosvik ønsker. - Jeg håper at vi får et vassdrag som fungerer som et normalt vassdrag, selv om det foregår kraftproduksjon. Det må være mulig å ha en levende laksestamme der, og det må være mulig å bruke naturen også på andre måter, sier Trine Skei Grande ifølge NRK Trøndelag.

Trine Skei Grande viser vei. Nå gjelder det for fiskeforvaltere å få flere politikere på banen også andre steder i landet. Det finnes mange vassdrag der fiskebestanden plages av en altfor liten minstevannføring, mener Fiskeguiden.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS