sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-12-10
Livet til Vosso-laksen renner ut!
Etter å brukt 25 millioner kroner de siste fem årene, er forskerne fremdeles i villrede for hva som kan gjøres for berge de siste rester av den berømte villaksestammen i Vosso.
Som tidligere omtalt i Fiskeguiden, mener de at problemet må ligge på smoltens vandringsrute fra elvemunningen og ut til beiteplsassene i havet, og mistanken retter seg mot de veldige lusemengdene ute i fjordsystemet.

Det dødelige lusebeltet ligger fra munningen og helt ut til havstrømmen ved Fedje!
På et seminar på Voss i går la forskerne frem et materiale som viser at eneste sjansen til å få laksen tilbake i elva er å frakte smolten i brønnbåter gjennom det drepende lusebeltet i fjordene og slippe den først helt ute i havstrømmen ved Fedje. Av smolt som er sluppet en kilometer lenger inne, er det nesten bare de som er vaksinert mot lus som overlever, sier forskerne.

Forsøk med radiomerket smolt viser at mange ikke en gang overlever vandringen ut Bolstadfjorden. Mange stryker med allerede inne ved Nordhordlandsbrua.

Trafikkstøy stopper smolten?
Forskernes teori er at grunnen kan ligge endringen i ferskvannstilførselen i Bolstadfjorden som følge av kraftproduksjonen på Evanger. For Norhordlandsbrua er det til og med lansert en teori om at pongtongane, som holder brua flytende, kan gi en ressonnanseffekt fra biltrafikken som får smolten til å stoppe og bukke under!

Snart er det bare oppdrettslaks tilbake i elvene våre!
Fiskeguiden mener at det mest skremmende signalet fra seminaret på Voss er at det allerede er skjedd så store genetiske endringer med den berømte villaksstammen i Vosso at man må bruke stamfisk fra genbanken i Simadal for å bygge den gode, gamle stammen opp igjen!

Kanskje er også det snart for sent. I genbanken er det nå bare bare andregenerasjons-fisk og tiden er i ferd med å løpe ut for å kunne bruke den som referanse-fisk.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS