sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-01-04
For hver kalkings-krone, får vi 5 kroner tilbake!
Takket være kalking er livet på full fart tilbake i laks- og sjøørretvassdrag som ble rammet av den sure nedbøren, fremgår det av en fersk NINA-undersøkelse som er gjengitt i bladet pH-status.
Her er konklusjonen:

Laks er reetablert i alle kalkede laksevassdrag i Norge.

Antall laksyngel er femdoblet i løpet av det første tiåret etter kalking, og antall eldre laksunger er nesten firedoblet.

Den gjennomsnittlige tettheten av laksyngel er økt fra 9 individer pr. 100m2 elveareal i 1991-92 til 61 individer i 2002-2003.

Det er forventet en ytterligere økning i antall laksunger da bæreevnen fortsatt ikke er nådd.

I vassdrag der laksen var utdødd før kalking, vil det ta 10-15 år før alle aldersgrupper av laksunger finnes utbredt i alle deler av vassdragene.

Det vil ta nærmere 18 år fra kalkingsstart til en elv har en stabil og god tetthet av laksunger.

Det fiskes årlig omlag 40 tonn laks i de kalkede vassdragene i dag, noe som utgjør litt i underkant av 10 prosent av det totale utbyttet av laks i norske vassdrag.

Det er forventet årlige fangster på 70 tonn voksen laks i de kalkede elvene om 10 år, og utbyttet vil da utgjøre nær 15 prosent av all laks som blir tatt i norske elver.

Kalking er et viktig bidrag for å bevare og sikre den norske villaksen.

Kalking er< samfunnsøkonomisk lønnsomt. For hver krone vi investerer i kalking , får vi 4-5 kroner i utbytte!<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS