sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2001-07-01
Nye lakselver åpnes for fiske!
Mosneselva i Etne er en av elvene der laksefisket startet først i dag. Premieren ble bra.
-En laks og fire sjøørret var landet da jeg dro fra elva ved 16-tiden, forteller Magne Langåker, som tok dette bildet av Einar Lundal med årets første laks på 4,2 kilo, på sluk.
Mosneselva er varig vernet mot vassdragsutbygging og har en lakseførende strekning på 2 km.
Elva er jomfruelig på mange måter og registrert som lakselv for første gang i 1995. Den er stri med små kulper og en stor laksehøl.
Som breelv er den kald og har en jevn vannføring hele sommeren. Det betyr også at laksefisket begynner senere enn i elver flest,gjerne først i august, og at mark og sluk er den meste effektive redskapen Dagens fangst viser at det er mulig å få laks allerede 1.juli. Sjøørreten er derimot kjent for å være å finne i elva fra fiskestart.
Det er mye klatring i vanskelig terreng langs elva, men her er vilt og vakkert, og det er få konkurrenter om fiskeplassene.
Dette er en utrolig spennende elv blant de mange ukjente fiskeplasse du kan finne i nettavsisen vår.
Fisketiden i Mosneselva er 01.07 – 30.09.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS