sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-02-04
-Statkraft SF gir blaffen i Suldalslaksen!
Av omsyn til laks og landskap tilraar fylkesmannen auka vassføring i Suldalslaagen heile året. Han er kritisk til nye reglar for vassfoering i vassdraget som ligg inne i Statkraft SF sin soeknad til Norges Vassdrags- og Energidirektorat om permanent manoevreringsreglement for Suldalslaagen.
I hoeyringssvaret til NVE gaar Fylkesmannen i mot at Statkraft SF skal faa godkjent det nye reglementet. Forslaget fraa Statkraft inneber ein drastisk reduksjon av vassfoeringa i Laagen, baade samanlikna med uregulert tilhoeve og tidlegare manoevreringsregime.

Fylkesmannen meiner at forslaget fraa Statkraft i hovudsak tek vare på regulanten sitt oenskje om hoeg kraftproduksjon. Forslaget er derimot lite egna til å ta vare på storlaksen, dei naturlege prosessane i elva og elva som formande landskapselement.

Foraa naa maala om å ta vare på storlaksen og for å oppretthalde elva som eit tilnaerma naturleg system, meiner Fylkesmannen at eit nytt reglement boer leggje seg naerare naturtilstanden til vassdraget. Vassfoeringa gjennom aaret maa derfor vere monaleg stoerre enn det Statkraft har gjort framlegg om.

Ullaelva blei hardt raaka av Ulla-Foerrereguleringa. Fylkesmannen ser det som oenskjeleg at ogsaa vassfoeringstilhøva i Ullaelva blir vurdert i samband med vedtak om endeleg manoevreringsreglement for Suldalslaagen.

Hva er konklusjonen til forskerne?
Fiskeguiden etterlyser konklusjonen paa den omfattende forskningen som har vaert foretatt i Suldalslaagen for aa finne ut hvorfor storlaksen ikke lenger trives i vassdraget, og hva regulanten kan gjoere for aa forbedre livsmiljoet for den beroemte storlakstammen.

Er det riktig at man her har brukt 50 millioner kroner til et forskningsprosjektet som har som eneste konklusjon at det er lakselusa som er syndebukken og som frikjenner regulanten for sine inngrep i vassdraget?

Siden regulanten naa fremmer en soeknad om et permanent nytt reglement som fylkesmannen mener er i strid med hva som er til beste for laksen, boer Norges vassdrags- og eneridirektorat studere denne saken grundig.

Var det kjempekostbare forskningsprosjektet i Suldalslaagen et bestillingsverk fra regulanten for aa faa vridd flere kroner ut av vannet i vassdraget? Dagens soeknad fra Statkraft SF om et nytt reguleringsreglement for aa faa bruke mer av Suldalslaagens vann gir oss grunn til aa tro det.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS