sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-02-04
Hvorfor vokser abboren så sent?
Sissel Jentoft forsvarer i dag sin doktoravhandling om at abbor er svært følsom for stress og at stress kan være en vekstreduserende faktor hos abbor.
Flere enn Sissel har undret seg over den lave veksten hos abboryngel, som også har begrenset ekspansjonen av kommersielt oppdrett av abbor. Formålet med arbeidet hennes er derfor å belyse hvordan stress og hormoner påvirker veksten hos abbor.

- Arbeidet til Jentoft har stor praktisk betydning ved at hun peker på viktigheten av domestiseringen for å oppnå god vekst hos en mulig oppdrettsfisk, sier veileder Øivind Andersen ved AKVAFORSK.

Jentoft har funnet ut at abborens stressrespons utvikles svært tidlig på larvestadiet, allerede en uke etter klekking. Hun fant også at abbor bruker tre ganger så mye energi til å takle stress som det regnbueørret gjør. Disse faktorene kan være medvirkende årsaker til at veksten er så lav hos abbor. Fisk som ble håndtert regelmessig viste redusert vekst sammenlignet med ikke-stresset fisk. Samtidig ble det funnet en reduksjon i mengde IGF-I (insulinliknende vekst faktor I) som er et vekstregulerende hormon. Gjentatte håndteringer resulterte i gradvis lavere kortisolnivå og stressrespons, som indikerer en tilvenning til forholdene i et oppdrett. Hos abbor vokser hunnene raskere enn hannene. Dette ble undersøkt nærmere ved at det hunnlige kjønnshormonet østrogen ble gitt til abbor under forsøksbetingelser. Dette hormonet ga økt vekst hos begge kjønn uten at mengden av IGF-I i fisken økte, noe som kan indikere at den økte veksten hos hunnabbor skyldes en direkte effekt av hunnfiskens høye østrogennivå.

Sissel Jentoft er utdannet cand.scient. innen ferskvannsbiologi ved Universitetet i Oslo fra 1998, og begynte sitt doktorgradsarbeid ved UMB (daværende Norges landbrukshøgskole) samme år. Jentoft er 32 år og fra Lofoten. Veileder har vært professor Øivind Andersen ved AKVAFORSK, og biveileder har vært førsteamanuensis Odd-Ivar Lekang, IMT (Institutt for matematiske realfag og teknologi). Professor Asbjørn Vøllestad (UiO), forsker Birgitta Norberg (HI), og førsteamanuensis Jarle T. Bjerkholt (IMT) er i bedømmelseskomiteen.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS