sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-02-05
Striden mellom badere og fiskere til retten!
Christian Bjellands laksefiskeri har stevnet Klepp kommune i den bitre striden mellom fiskere og badere på Sele i Figgjoleva. Saken er flere ganger tidligere er omtalt i Fiskeguiden, og utfallet av en rettsak kan få betydning også for andre norske elver.
Jeg finner det svært beklagelig at vi må gå rettens vei på en konflikt som jeg nok føler kunne vært løst på en annen måte dersom det hadde vært velvilje til stede, sier Christian Bjelland til Jærbladet i dag.
Finansmannen hevder kommunens uttalelser i konflikten har bidratt til økt bading i den nederste delen av Figgjoelva. For litt under to år siden leide Bjelland-selskapet Nordre og Søndre Sele laksefiskeri inn Securitas-vakt som gikk langs elvebredden ved Figgjoelvas utløp for å å hindre badere fra å forstyrre laksefiskerne.
Når saken kommer opp i Jæren tingrett er for tidlig å si.
Bjelland mener Klepp kommune over lengre tid har motarbeidet det aktive laksefisket i denne delen av elva.

- Derfor ser vi oss nødt til å få spørsmålet vedrørende vesentlige sider av vår aktivitet på Sele rettslig avklart, sier Bjelland til avisen.

- Det er to sider det dreier seg om: allmennhetens rett til ferdsel og allmennhetens rett til å fiske. Det er en viktig sak for flere enn meg, sier Bjelland til Jærbladet. Prinsippene i en eventuell dom vil ha interesse også for andre elver i landet. Bjellands advokat, Trond Selvikvåg, har i et tidligere brev til Klepp skrevet «at kommunen har legitimert badingen ved å foreslå ferdselsregler som bygger opp under den misforståelse at baderne er berettiget til å fortrenge fiskerne». Christian Bjelland bekrefter at selskapet hans krever en erstatning på 25.000 kroner av kommunen.

- Det er ikke pengespørsmålet som er viktig for oss, men prinsippene og plassering av ansvar, nemlig hos Klepp kommune, sier Bjelland. Ordfører Elfin Lea reagerte med forbauselse da han ble gjort kjent med at kommunen var saksøkt av Bjelland.

- Jeg vil ikke forhåndsprosedere dette i avisen, men vi mener at vi ikke er rett saksøkt. Han forteller at Klepp har vært truet med rettssak tidligere.

- Da vi skulle lage ferdselsregler, og utkastet skulle sendes ut på høring, ble vi truet med rettssak. Dermed avbrøt vi arbeidet. Vi har prøvd å innta en fredsmeklerrolle i dette, men det har vært vanskelig, sier Lea til Jærbladet.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS