sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-02-10
Våget ikke å gå i mot DN!
Miljøvernminster Knut Arild Hareide våget ikke å gå mot Direktoratet for naturforvaltnings negative holdning til det unike forskningsprosjektet på gyro i Drammenselva, men skyver saken over på Norsk Forskningsråd når det gjelder å prioritere og finne midler til dette opplegget. Dette kom frem i Stortingets spørretime onsdag, da miljøvernministeren svarte på spørsmål fra Venstres Trine Skei Grande som gjerne ville vite om statsråden vil bidra til å finansiere en sluttføring av Gyro-prosjektet som for to år siden ble forsøkt gjennomført på dugnad av forskere og lokale krefter i Drammenselva.
Prosjektet går ut på å finne ut om norsk villaks kan utvikle arvelig motstandskraft mot gyroen. Om det er mulig å finne en resistent gyro-yngel.

- Gjennom aktiv og målrettet innsats fra i første rekke NIVA (Norsk institutt for Vannforskning), er det utviklet en spesifikk metode for nedkjemping av parasitten med aluminium. Dette kan bli et viktig gjennombrudd i kampen mot gyro, sa statsråden i sitt spørretime-svar og viste til at fagetatene legger planer for å benytte aluminium som hovedmetode bl.a. i arbeidet med å bekjempe parasittten i Lærdalselva som starter senere i år. Ut fra denne situajsonen mente miljøvernministeren at prosjektet i Drammenselva kan være interssant som grunnforsknings-prosjekt, men at det ikke er øverst på listen over tiltak forvaltningen setter inn i sin kamp mot Gyro.

- Eventuell finansiering av prosjektet bør gå via Norsk Forskningsråd eller forskningsinstituttene, slo statsråd Hareide fast. Han lovet imidlertid å følge opp saken ved kontakt med Forskningsrådet for den faglige vurderingen av hvor høyt Gyro-prosjektet i Drammenselva står på prioriteringslisten. Fiskeguiden kontaterer med glede at miljøvermnisteren nå kjører aluminiumsbehandling opp som hovedbehandling av elver som er infisert av gyro, men Fiskeguiden beklager at man ikke premierer det kreative dugnadsprosjektet i Drammenslva med et beløp som gjør at forskningen her kan gå parallelt med den videre utvikling av metallbehandlingen i Lærdalselva.
Fiskeguiden har i tidligere nyhetsoppslag fulgt dugnadsprosjektet i Drammenselva, og hadde håpet at Hareide ville belønnet dusgnadsgjengen med en liten pott til det videre arbeidet, som styres på et fullt forsvalig faglig grunnlag.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS