sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-10-31
Elver tilbake i sine gamle løp!
Samtidig med at Fiskeguiden forteller at Førde Elveeigarlag har anmeldt Sunnfjord Energi for brudd på reguleringsreglementet for 12.gang, og etterlyser handling fra NVE, kan Aftenposten i dag fortelle at kraftselskapene er i ferd med å reparere elver de selv var med på å ødelegge på 50- og 60-tallet. Oldenelva har beholdt sin sjarm (Fiskeguidens bilde.) Over hele landet skal vassdrag få nytt liv Vi er i ferd med å gjenskape de opprinnelige elvemiljøer og bedre mulighetene for friluftsliv og trivsel, sier Steinar Schanche i Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs) plan og miljøseksjon til Aftenposten.
Flere elver både i nord og sør er reparert med gode resultater. Nå strømmer det på med ønsker fra grunneiere og kommuner, heter det videre. I en lang periode ble det laget elveforbygninger, vei- og jernbaneanlegg langs elver og andre fysiske tiltak. Fiskens livsgrunnlag ble ikke vektlagt. Elvene ble ofte snorrette med solid steinfylling på hver side. Kulper, grøntområder, jordvoller og annen fisketrivsel forsvant. Dermed unngikk også laks, ørret og røye disse vassdragene, til lokalbefolkningens store fortvilelse, sier Schanche.

Fiskeguiden hilser velkommen initiativer fra NVE som nå legger opp til et spleiselag for å gjøre godt igjen gamle synder. Etaten vil selv bruke minst fem millioner kroner i året til elvereparasjon. Jernbaneverket, Veivesenet, fylkeskommunene, fylkesmennene, grunneierne og kommunene skal også bidra.
Vi har ingen problemer med å innse at våre tiltak i "gamle dager" har vært negative for livet i og omkring elvene, sier sjefingeniør Knut Aune Hoseth i NVE i Aftenposten. Med de erfaringer Fiskeguiden har hatt i sine bestrebelser for å belyse utbyggernes vasssdragsskader i de siste årene, og den taushet mange elveeiere har vært møtt med i sine krav om å reparere skadene, er ikke Fiskeguiden det minste i tvil om at også denne etaten er blitt smittet av den rødgrønne regjeringen.

Kunstige kulper har vært mislykket
Schanche mener at også straksløsninger som kom på 1970-tallet, med blant annet kunstige kulper, i stor grad har vært mislykket. Nå samarbeider de tett med lokale fiskerforeninger og grunneiere, og innhenter ekspertise fra blant annet Direktoratet for naturforvaltning. Satsingen har begynt i Nord-Norge der flere elver allerede er reparert. I Saltdalselva i Nordland og i Elvegårdselva ved Narvik ser man økt oppgang av fisk, fordi mye av det naturlige miljøet er tilbakeført.

Henvendelser fra hele landet
NVE mottar henenvendelser fra hele landet, med ønsker og krav om at lokale vassdrag skal repareres, sier Knut Aune Hoseth. I mange vassdrag blir inngrepene og konsekvensene av disse kartlagte, og man lager plan for tiltak.
- Dette er spennende arbeid, som involverer mange etater, sier han. - I enkelte vassdrag blir tiltakene delfinansiert ut fra hvem som er ansvarlig for skadene. Vi opplever også mye positiv respons fra lokalsamfunn og grunneiere, Sier Hoseth til Aftenposten.

Bort med steinforbygninger, gjenskap de naturlige elvestrendene!
Flere steder har man funnet gamle bilder, gjerne flyfoto, av vassdraget før det ble "sikret" av vassdragsvesenet. Der elven tidligere buktet seg gjennom kulturlandskapet, ble vassdraget rettet opp og forsynt med grov stein på hver side. - Nå prøver vi å gjenskape den opprinnelige elven. Vi åpner gamle flomløp og lager svinger. Målet er at fisken skal komme tilbake og trives. Det er også viktig at folk skal finne trivsel langs vassdragene, derfor pynter vi på de stygge steinfyllingene, slik at de blir til stier, sier Steinar Schanche til Aftenposten, og Fiskeguiden hilser det vassdragsvernet og de nye økologiske tankene med glede. Endelig er det noen som kan sette en stopper for den videre kanalisering av de mange vakre elvene våre.

NVE bør snarest stanse alle prosjekter som enten er under planlegging eller under bygging og som strider mot den nye holdningen i NVE.

Les også: Aftenposten<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS