sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2001-11-11
Gjelsten leier lakseretten under Maalselvfossen!
Finansmannen Bjørn Rune Gjelsten overtar laksekulpen under Målselvfossen naar kontrakten med den sveitsiske mangemillionaeren Willy Scheidegger gaar ut i 2006.I avtalen inngår også et fond som skal yte penger til forvaltning av Målselva.
Hva Gjelsten skal betale for å leie rettighetene, og hvor stort fondet skal være, er fortsatt en hemmelighet. Kontrakten er på fem år med mulighet til forlengelse. Fiskeretten kan ikke leies ut, men Gjelsten kan ha med seg venner i laksekulpen.

I en rekke år har Willy Scheidegger leid rettighetene til kulpen under Målselvfossen. Så godt som hver sommer har han besøkt stedet, og sammen med venner har han fisket og kost seg i de naturskjønne omgivelsene.

Elveierne tilfredse
-På medlemsmøtet sist fredag var det stor stemning for at Bjørn Rune Gjelsten skulle få overta kontrakten, sier leder Nils Ole Foshaug i elveeierlaget til avisen Nye Troms.
Gjelsten har flere ganger besøkt Målselv. Han har fisket i elven, og han har vært på jakt i Dividalen sammen med tidligere skiløperkollega Arne Vidar Olsen.

Kunnskapsrik laksefisker
-Vi kjenner Gjelsten som en mann med voldsom interesse for laks og laksefiske. Han har store kunnskaper om villaksen, og brenner for å ta vare på villaksstammen gjennom en forvaltning som sikrer dens overlevelse og utvikling, sier Foshaug til avisen.
Elveeierlaget forutsetter at finansmannen ikke bare skal fiske i Målselv, og at han kanskje skaffer seg tak over hodet i bygda.
Ordfører Lars Nymo har også forventninger til Bjørn Rune Gjelsten. -Han har et positivt navn innen mange miljøer, og har et nettverk av folk rundt seg som også kan trekkes til Målselv. Han kan se mulighetene med andre øyne til for eksempel reiseliv og turisme enn vi selv, sier ordføreren til Nordlys.

Bedre tilbud for sportsfiskere flest?
Sveitseren Willy Schedeggers kontrakt om fisket i Målselvfossen går ut i 2006. Nytrøen understreket overfor Fiskeguiden i fjor sommer det gode samarbeidet med sveitseren, men regnet med at det ikke ville bli mulig å finne en tilsvarende arvtaker når leietida går ut om fem år. Han uttalte da at man allerede i år ville elveeierne arbeide for å finne frem til en forvaltning av elva på lengre sikt, og kanskje i større grad la flere norske fiskere få komme til på den berømte fiskeplassen, sa han til Fiskeguiden i fjor sommer.
Fiskeguiden haaper at denne holdningen hos elveeierlaget fortsatt er tilstede selv om Gjelsten skal overta fossekulpen.

Elveeierne vil arbeide videre for å legge fisket bedre til rette. Blant annet skal det bygges sittergrupper og leskur langs elva, uttalte han til Fiskeguiden i fjor sommer.
Med den nye elveforbygningen på nedsiden av fossekulpen, er det nå betraktelig lettere å fiske fra land.
Elveeierne skal ha honnør for en fiskeforvaltning som også tilgodeser sportsfiskere flest. Målselva er fortsatt ett av de heteste reisemål.

En av landets beste lakselver
Målselvfossen har et fall på 23 meter og laksetrappa la grunnlaget for det rike sjølaksefisket i Troms, samtidig som Målselva er blitt en av landets beste lakselver.
I selve fossehølen er det grunneierne som rår i juni og august, mens sveitseren Willy Scheidegger leier fiskeretten her i juli.
På strekningen fra fossehølen til utløpet i Malangen, selges fiskekort til folk flest fra fiskestart 15.juni til avslutningen på fisket 17.august.
Når den verste flommen er over, er det populært å fiske fra land på kortsonen nedenfor fossehølen. Lenger nede, fra sjøen til sammenløpet mellom Målselva og Barduelva, en 40 kilometer lang strekning med bare 4 meters fall, er det lurt å prøve seg med harlingfiske med flue og sluk fra båt. Båt, roer og utstyr kan du leie på stedet.

Sideelvene
Takelva renner ut i Målselva 25 km fra sjøen, Andselva munner ut i Målselva 36 km fra sjøen. I begge elvene går det opp noe laks og sjøørret, Andselva er lakseførende ca en kilometer.
I Barduelva kan fisken gå opp 3 km til den stopper under den 45 meter høye Bardufossen. Den seks mil lange Barduelva fra Altevatnet til samløpet med Målselva er kraftig regulert , med kraftstasjoner og terskler og et fiskefiendtlige reguleringsreglement. Biter ikke laksen, kan du forsøke deg på storørreten som her lever av røye og kan bli tre-fire kilo. Men du må være her til riktig tid og helst ha med deg en lokalkjent fisker som guide.

Den 1,5 kilometer lange fiskestrekningen fra samløpet mellom Barduelva og Målselva og opp til Malangsfossen, går elva temmelig stille. Videre oppover blir den imidlertid striere, og her er det mange høler og stryk med spesielt gode gyte- og fiskeplasser.

Strekningen av Rostaelva opp til Lille Rostavatnet (15,7 km2) har flere gode høler. Det er lite laks som går gjennom vatnet og videre 6 km videre oppover i Rostaelva, til en høy foss som stopper dens videre ferd.
Tabmokelva renner ut i Målselva like nedenfor sammenløpet mellom Rostaelva og Divielva. Siden denne elva fører brevann, er det ikke mye laks på den siste 4 kilometer lange strekningen.
Divielva er hovedvassdraget ovenfor samløpet med Rostaelva. Her er massevis av høler og stryk med stein- og grusbunn, med ypperlige vilkår for laksen og sportsfiskerne.
Fjellfrøskelva renner ut i Målselva ved Skjold, 35 km ovenfor Målselvfossen. Her kan laksen gå opp 7 km, men elva er stille og har lite fisk.
Kirkeselva renner ut i Målselva nedenfor Rundhaug, 10 km ovenfor Målselvfossen. Den er kaldere og det er sjelden laksen går opp her, selv om den ikke har noen hindringer på den 2 mil lange strekningen.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS