sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2001-11-20
Hektisk virksomhet i alle klekkerier!
Hektisk virksomhet i alle klekkerier!
Bildet er tatt i stamfiskhuset på Persplass under stryking av årets stamfisk.
Det er hektisk virksomhet i landets klekkerier. Stamfisken skal strykes og rogna legges i klekkekarene. De frivillige organisasjoner gjør en kjempeinnsats for å sikre elvene den nødvendige rekruttering. Uten dette kultiveringsarbeidet, ville det sett enda svartere ut for villaksens fremtid.
Årets stamfisk fra Numedalslågen var denne uka moden for stryking, og ialt 41 laks ble behandlet ved stamfiskhuset på Persplass, melder Lardal.com.
Målsettingen med dette kultiveringsarbeidet er å holde en beredskap i tilfelle sykdommer eller andre forhold som vesentlig reduserer den gode reproduksjonen i elva, forteller Ingar Aasestad.
Beredskapsarbeidet består i å få mest mulig lokal kunnskap om drift av stamfiskhus og klekkeri, samt å produsere 100.000 plommesekk-yngel.
Hovedsakelig vil yngelen settes ut ovenfor laksetrappa i Hvittingfoss og i Hagenesvassdraget.
Selve strykinga av laksen foregår i stamfiskhuset på Persplass ved Hvittingfoss, og i år ble det tatt rogn og melke fra 41 laks. 30 stk fra Numedalslågen og 11 stk fra Hagenes.

Rogna legges inn på klekkeriet på Grini, og her ligger rogna fram til yngelen er utsettingsklar i slutten av mai måned. Yngelen blir i hovedsak satt ut i sidevassdrag til Lågen i Sandsvær og i Hageneselva i Hedrum. I tillegg blir det satt ut fisk i Hemselva, Sarumelva, Rimstadelva og Lundebekken.Foto: Jørn Lindseth.
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS