sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter




Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2002-05-04
Sensasjonell start på svensk laksefiske!
Det har vært en rekordtidlig start for sportsfiske etter atlantisk laks i Sverige.Den første ble tatt 26.april, Frem til og med 1.mai var det i Ätran tatt i alt 30 laks, beretter forfatteren Hans Schibli i denne reportasjen til Fiskeguiden.
Årets laxstart i de svenska atlantlaxälvarna har varit sensationellt bra. I den mest kända vildlaxälven Ätran, vid Falkenberg i fylket Halland, har det fångats 30 laxar till och med 1 maj. Förra året togs den första laxen 26 april. Även i andra västkustälvar har det gjorts rekordtidiga laxfångster.

23 lakselver på den svenske vestkysten
På västkusten finns idag lax i 23 vattendrag med biflöden. Endast i 8 av elvarna är bestånden ursprungliga. Utbredningsområdet avgränsas i norr av Enningsdalselven og i sör av Rönneå i fylket Skåne. Söder om Rönneå talar man om Östersjölaks. Vattenkraftsexploatering är den främsta faktorn till förlust av villaksbestånd. Ett annat stort problem er forsurning. 75% av den naturliga laxreproduktionen er beroende av kalking og alla elvar av betydelse kalkas. 1978 startade det första stora kalkningsprojektet i Högvadsån, ett viktigt bivassdrag till Ätran. Omfattande bygging av laksetrappor og biotoprestuarering de senaste 20 åren har förbättrat bestandsutviklingen for villaksen. Ca 150 000 smolt sätts ut varje år i Lagan, Nissan och Göta älv som kompensation för vattenkraftskador.

Gyrodactylus forekommer i mange elver
Gyrodactylus salaris förekommer i många elvar, och har till synes en negativ inverkan på överlevnaden på lakseyngel, dock inte samma katastrofala inverkan som i norska laksevassdrag. Rymlingar från Dansk oppdrettsverksamhet har varit ett stort problem i flera elvar under senare år, även en og annan norsk rymling förekommer. Totalt sett har laksefangsterna sjunkit kraftigt jämfört slutet av 1980-talet, minskad överlevnad i Atlanten för smolt och G. Salaris antas vara ett par huvudorsaker.

Tidlig og sen oppgang
Insiget karaktiseras normalt av att storlaksen kommer först, mellomlaks har sin peak maj-juni og omkring Sankt Hans kommer grilsen, höstinsiget har mixade storleksklasser. Grilse dominerar antalmässigt.

Årsfangst 10 tonn i ifjor
År 2001 togs ca 10 ton lax på stang i elverna och lika mycket på garn längs kusten. Flest laksar fanges i Lagan, Ätran och Göta älv. Fina flugälvar är tex Ätran, Nissan, Säveån och Örekilselven, men även små flomelvar som Fylleån, Stensån bjuder på fina flugfiskemuligheter om vannstandet er gunstigt. Lagan och Göta elv er mest lämpliga för spinnfiske, men har även dem, en del fluefiskemuligheter.

Pangstart i år!
Årets Svenskesäsong har fått en rivstart. Första laksen fångades i Ätran 29 mars av Anders Olsson från Falkenberg, därefter har ytterligare ett 30 laksar fångats, största vägde 9 kilo och togs på fluga den 13 april. För mer info gå in på www.falkenbergsturist.se I den lilla flomelven Stensån i södra Halland togs första laksen i början av april.
Även Lagan som normalt er en höstelv har det varit rekordtidigt laksefiske. Största laksen hitintills vägde 8,2 kg och togs av Göran Axelsson från Laholm på spinnfluga den 24 april. www.laholmslaxfiske.nu ger nödvändig information.
En annan utpräglad höstelv er Nissan vid Halmstad, även Nissan har redan gett 4 - 5 laksar Göta elv släppte i fra sig första laksen den 1 maj till Veikko Rakhola som från båt vid Lilla Edet tog en laks på 9,8 kg på reke, vilket fortfarande er tillat i Sverige i vissa elvar.

Viktige linker
På Sportfiskarna väst finner du linker till de viktigaste lakselverna på svenska västkusten. www.sportfiskarna-gbg.o.se är adressen.

lagen
Mörrumsån mest kjent
I den mest kenda svenska lakselven Mörrumsån har vårlaksfisket kommit igång på allvar sista uken. Årets största laks hitintills vägde 16,9 kg og togs på flue i pool 1 av Ulf Sill. www.morrum.com uppdaterar dagligen.

Et godt tegn for premieren i norske lakselver!
Det rekordtidliga laksefisket i svenska atlantlakselvar varslar kanske om en fin premiär i norska elvar, Om några uker vet vi svaret .

Reportasje for Fiskeguiden (tekst og bilder): Hans Schibli
Forfatteren Hans Schibli er født i 1961, er økolog og i Veinge midt mellom Lagan og Nissan, Han har vært medarbeider i Fiskejournalen siden 1993. Har fisket laks i Sverige siden 1975, spesielt i Sör-Sverige. I Norge har han fisket laks siden 1984, i Finnmark, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Möre og Romsdal, Hordaland, Rogaland, Agderfylkene og Vestfold. Han er en stor Norgesvenn!

Email: hans.schibli@telia.com

Tilbud til norske laksefiskere!
- Det går bra för enskilda lesere på Fiskeguiden att kontakta mig för ytterligare info på privatmailen om fiske i svenska atlantlakselvar. Guidning kan jag ställa upp med i mån av tid, tilbyr Hans Schibli, som den hyggelige fiskekameraten han er..



<< Tilbake Skriv ut Up





| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS