sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2002-05-29
Lærdalselva åpner først 6.juli!
Lærdalselva åpner først 6.juli!
Direktør Alf Olsen jr. ved Villakssenteret i Lærdal,har allerede bundet sine fluer til årets lakseåpning i Lærdal 6.juli.
Selv om Fylkesmannen har gitt tillatelse til å åpne Lærdalselva for stangfiske fra 1.juni,har grunneierne valgt å vente til 6.juli med å åpne elva for fiske, forteller Knut Kjerstein Eltun i Lærdal Elveeigarlag til Fiskeguiden
Men den første perioden frem til 13.juli blir det bare tillatt å fiske på den nederste strekningen opp til Øye. Resten av elva åpnes først 13 juli opp til Sæltun bru frem til fiskestopp 1.september. Ovenfor Sæltun bru blir det imidlertid tillatt å fiske frem til 15.september.Elva blir lukket for sportsfiske i dagene 13.,14. og 15.august. Da skal stamfisken tas.

Avtale med hver enkelt grunneier
Sportsfiskere må kontakte grunneier og prisen settes etter avtale mellom fisker og den enkelte grunneier.
Det blir lov å ta opp ubegrenset antall laks fordi man ønsker å fjerne mest mulig av gytefisken. For sjøørret er det imidlertid en døgnkvote.

Nå skal metallforsøkene utpørves i elva!
Ubegrenset kvote av laksForvaltningen ønsker en 0-gyting for laksen inntil lakseparasitten er fjernet. I den forbindelse kan nevnes at forskere forlengst er i gang med sine metall-forsøk. Hittil har de holdt til i klekkeriet. Nå oppretter de en feltstasjon, der ved å tilsette doser aluminium i elvevannet vil finne ut om man kan fjerne parasitten på den måten. Som kjent tyder det på at lakseparasitten dør, mens laksyngel overlever i vann som er tilsatt metaller.

Her får du avtaler om fiske i sommer:
 • Per S. Hjermann
 • Reidar Brosvik
 • Lasse Hunderi
 • Rein Arne
 • Golf
 • Halvard Eri
 • Johannes Molde
 • Hans A. Tønjum
 • Kari Voll
 • Hans
 • Rasmus
 • Astrup
 • SkjatvetGård
 • 1903 Gan
 • Ivar Petter Grøtte
 • Rolf Steinar Bøe
 • Mons Frydenlund
 • Jonas Lysne
 • Olav Wendelbo
 • Jan Fredrik Rumohr
 • Jan Mo
 • Agnar Berge
 • Lasse Bjørkum
 • Olav Ingemann Bøe Bjørkum
 • Lasse Sælthun
 • Bjarne Nedrehegg
 • Ragnhild Marie Tokvam
 • 6888 Steinklepp
 • Knut Eltun
  Der postadressen ikke er nevnt, kan brev sendes:
  • 6887 Lærdal


  fluger
  Fiskereglene for sommeren 2002:
  LÆRDAL ELVEEIGARLAG
  Knut Eltun
  6887 Lærdal
  Tel 576 69182
  e.post knuteltun@c2i.net

  Styret i Lærdal Elveeigarlag har no utarbeidt reglane for fiske sommaren 2002. Det vert som vi lenge har vore klar over eit sjøaurefiske.Miljøverndepartementet omgjorde 21.mai DN sitt vedtak, og gav oss løyve til å setja ut smolten vi hadde på klekkeriet. Den er no plassert i mærd nær elvemunningen Dette opnar for laksefiske, og vilkåret frå departementet er at vi får opp mest mulig av laksen slik at vi får nyllgyting i Lærdalselva i år..

  Sjøaurefiske:
  Elva vert delt i 4 soner:
  Sone 1 Stødno 6/7 – 11/8.
  Sone 2. Øye – t.o.m. Eri. 13/7 – 18/8.
  Sone 3. Molde – t.o.m. Øvre Lysne (Sandbank) 20/7 – 25/8.
  Sone 4. Mo – Sjurhaugfossen. Samt Nivla. 27/7 – 1/9.

  Reiskap: Kun flugefiske med lett flugestong, der lina utgjer kastevekta. Fluga skal ikkje ha mothakar.
  Fangst: All fisk under 1 kg skal sleppast ut i elva att.( ca 40 cm)
  Døgnfangst pr. fiskar: Maks 4 stk ( kan bli justert utover i sesongen)
  Rapportering: Elveeigarlaget skal ha full oversikt over fangst kvar måndag morgon.
  Fiskejournal: Antall fisk –vekt-fiskeplass-dato-klokkeslett –navn på fiskaren.
  Desinfisering: I samsvar med det veterinærmyndigheitene krev. Kanskje fleire stasjonar enn i 2001.

  Laksefiske:
  Laksefisket vert to-delt:
  1. Stamfiske (fiske til genbanken) vert organisert av Torkjell Grimelid med eigne medhjelparar.
  2. Vanleg laksefiske.

  Stamfiske:
  Fisketid frå 1/6 – t.o.m.11/7 (heile elva)og frå 13/8 – t.o.m. 15/8

  Vanleg laksefiske:
  Fisketid:
  Stødno: frå 6/7 – t.o.m. 12/8 og 16/8 – t.o.m 1/9.
  Øye – til Sælthun bru: frå 13/7 - t.o.m. 12/8 og 16/8 – t.o.m. 1/9
  Sæltun bru – Sjurhaugfossen: frå 13/7 – 12/8 og 16/8 – t.o.m. 15/9.

  Fiskereiskap:
  Generelle fiskforskrifter frå 15/2 1993, untaket her er at ein ikkje kan bruka makk som agn. ( Frå Sælthun Bru til Sjurhaugsfossen er det høve til å nytta makk som agn.)
  Når det gjeld desinfisering av utstyr gjeld dei same reglane som for aurefiske.
  Det er ogå ønskje om at all laks som vert teken bli registrert.
  All sjøaure som vert teke under laksefisket skal sleppast ut att.

  Pris på laks og sjøaurefisket vert opp til avtale mellom grunneigarane og fiskarane. Vi håpar å få inn så mykje som mulig til Stiftelsen.
  Innbetaling til fondet vert som i 2001.Etter erfaringar frå i fjor, kan kanskje kvar enkelt elvestrekning opprette sin bankkonto der leiga vert innbetalt, og etter at sesongen er slutt, betala inn til stiftelsen. Dette vi gjere kontrollen med innbetalingane lettare.For styret i Lærdal Elveeigarlag.
Knut Eltun
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS