sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter




Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2002-10-29
Grunneierne får mer makt i lakselvene!
Heretter blir det grunneierne og ikke fylkesmannens fiskekonsulenter som skal detaljstyre lakselvene. Selv om f.eks. fylkesmannen er i mot en kvoteregulering, må han pent gi seg dersom elveeierlagene ønsker det, sier rådgiver Raul Bierach i Direktoratet for naturforvaltning (DN) til Fiskeguiden.
Allerede fra kommende fiskesesong vil grunneierlagene i de enkelte laks- og sjøørretvassdrag få mer makt over detaljstyringen i elvene sine. Og spesielt velorganiserte lag, som har utarbeidet driftsplaner, fører god statistikk og følger med hva som skjer med fiskebestanden i vassdraget, vil kunne forvalte sitt fiske uten innblanding fra fylkesmennene, sier Bierach. Hvis ikke spesielle forhold tilsier noe annet, tar man sikte på at forskrifter og regler for de enkelte elver skal ligge fast i en femårsperiode. Rammen for fisketiden vil bli som nå, fra 1.juni til 31.august, bortsett fra elver med spesielle forhold, som gjør at fisket der kan begynne tidligere eller avsluttes senere.
Med bakgrunn i DNs nye retningslinjer, vil fylkesmannen i Sogn og Fjordane måtte gi seg på at grunneierlaget i Flekkeelva (bildet) ikke får ta opp stamfisk og drive produksjon av yngel for utsetting i elva. Når det i elva er en døgnkvote på en laks over 3 kilo, mener grunneierlaget det fortsatt er behov for produksjon og utsetting av yngel, og dette må nå fylkemannen følge opp og støtte, selv om han er uenig! (Les mer om Flekkeelva ved å klikke deg inn på siden fra Fiskeguidens startside).

Det er ikke riktig som det fremgår av NRK Nyheter og Villmarksinfo.no om at grunneierne selv skal forvalte lakselvene fra neste år. Grunneierne får bare mer makt når det gjelder detaljstyringen, sier Bierach.



<< Tilbake Skriv ut Up





| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS