sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2002-11-06
Maktarroganse fra fiskeriministeren!
Maktarroganse fra fiskeriministeren!
Flekkeelva er blant lakselvene som er i fare ved en videre utbygging av laksefarmene i fjordene våre.
Regjeringen løper fra tidligere løfter og vil nå i følge fiskeriminister Ludvigsen tildele 40 nye konsesjoner for oppdrett av laksefisk umiddelbart, rett før Stortinget skal realitetsbehandle hvilke fjorder som skal vernes for oppdrett av hensyn til villaksen. På den måten legges det sterke bindinger for våre folkevalgte. ”Ren maktpolitikk” freser Norges Jeger- og Fiskerforbund.
I Stortingets spontanspørretime i dag, onsdag 6. november, uttalte fiskeriminister Svein Ludvigsen at regjeringen, med støtte av Frp, vil forsere tildelingene av 40 nye oppdrettskonsesjoner. Fiskeriministeren bekreftet senest for 14 dager siden ovenfor Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, at en endelig tildeling av de 40 konsesjonene ikke var aktuelt før Stortinget hadde fått sagt sitt i saken. Disse forsikringene løper ministeren glatt fra i visshet om at han nå har et flertall bak seg på Stortinget.

Med denne overraskende snuoperasjonen vil den behandlingen Stortinget skal ha i februar neste år på opprettelse av nasjonale laksefjorder, bli heftet med sterke bindinger fra regjeringens side. Realiteten blir at Stortinget kun har et handlingsrom innenfor det geografiske området som regjeringen selv har foreslått. En eventuell utvidelse av verneområdene er dermed torpedert før vårt høyeste demokratiske organ har fått uttale seg. Dette er å vise liten respekt for Stortinget som politisk organ og for gjeldende saksbehandlingsrutiner på Stortinget. Norges Jeger- og Fiskerforbund påpekte råkjøret allerede i sommer, både i brev til Fiskeridepartementet og i en pressemelding om saken. Den gang ble vi besvart fra Miljøvern- og fiskeridepartementet med forsikringer om at saksbehandlingen skulle gi Stortinget rom til en realitetsbehandling av saken først. Det er bare å oppsummere med at regjeringen Bondevik etter dette sitter igjen med null troverdighet i arbeidet med å ivareta villaksen, heter det i en pressemelding som Norges Jeger- og Fiskerforbund har sendt ut akkurat nå.

Politisk pokerspill om villaksen!
Fiskeguiden gir NJFF all honnør for sin kritikk av fiskeriministeren. Fiskeguiden har uttallige ganger siste året beklaget Fiskeridepartementet og fiskeriministerens systematiske overkjøring av Miljøverndepartementet og miljøvernminister Børge Brende, som jo har det fulle ansvar for forvaltningen av villaksen i Norge.Nå må Norske Lakselver slå på stortromma, de også!
Miljøvernministeren og Miljøverndepartementet er tydeligvis altfor snille, eller så foregår det et politisk kameraderi og et avtalt spill mellom de to statsrådene. Det er nå på tide at noen setter foten ned og avslører dette pokerspillet!Ikke kan vi forlange fiskeriministerens avgang.
Han gjør bare jobben sin. Det er Miljøvernministeren som her svikter i maktkampen mellom de to!Foto: Eivind Fossheim
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS