sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2002-11-22
Vern villaks-elvene!
Grunneiere, jeger- og fiskerforeninger og andre lokale forvaltere av lakselvene våre må være våkne overfor forslaget om vern av 63 nye vassdrag som nå er ute på høring. Etter hva Fiskeguiden forstår, er flere fylkesmenn opptatt av å hindre vern av flere viktige laks- og ørretelver. Lokale forvaltere av villaksen må derfor være våkne og sørge for at deres syn kommer frem til NVE som tar sikte på å legge frem sin innstilling til Olje- og Energidepartementet i januar 2003.
Som eksempel trekker Fiskeguiden frem den beste lakselva i Sogn og Fjordane, Nausta ( bildet), der elveeierne lokkes med millioner av kroner i årlige inntekter ved en kraftutbygging i vassdraget.Kommunestyrets flertall og fylkesmannen går mot vern, uten at det fremkommer hva dette vil bety for sikring av villaksen.
Kampen for vernet av villaksen vern av villaksen har til nå ikke fått noe gjennomslag hverken sentralt eller lokalet.

Politiske hastverksvedtak!
Sist onsdag ble det tildelt nye laksekonsesjoner både i Askvoll, Høyanger og Bremanger uten å avvente Regjeringens nye verneplan-soner, noe som Fiskeguiden tidligere har påstått er en direkte overkjøring av Miljøvernministeren og hans forvaltningsansvar for villaksen.

63 vassdrag foreslås vernet
I forslaget til den nye verneplanen, har 81 vassdrag vært vurdert. 63 foreslås tatt inn i verneplanen, mens åtte vassdrag ikke er foreslått vernet. Ett vassdrag foreslås delvis vernet, mens omfanget av vernet for fem allerede vernede objekter foreslås justert. For fire av vassdragene har styringsgruppen,som er oppnevnt av NVE, ikke tatt stilling til vernespørsmålet.
Arbeidet med supplering av verneplanen er organisert som et prosjekt med avdelingsdirektørene Are Mobæk i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Ola Skauge i Direktoratet for naturforvaltning (DN) i styringsgruppen. Høringsparter er sentrale, regionale og lokale forvaltningsmyndigheter, grunneier- og interesseorganisasjoner og aktuelle utbyggere.
På bakgrunn av forslaget og innkomne høringsuttalelser, vil NVE fremme sin innstilling til departementet senest innen utgangen av januar 2003.

Her kan du finne et sammendrag av høringsforslaget og hvilke vassdrag det gjelder:
http://www.dirnat.no/<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS