sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-01-17
Elendig laksefiske i Sogn og Fjordane!
Naustdalselva (bildet) var den beste lakselva og Årdalselva den beste sjøørretelva i Sogn og Fjordane i fjor.Det ble i fylkets elver tatt bare 13 370 kilo laks og 8 687 kilo sjøørret. Det er en reduksjon på 35 prosent fra året før, melder fiskeriforvalter Eyvin Sølsnes.
Det var spesielt fangsten av smålaks og mellomlaks som sviktet. Fangsten av storlaks viste derimot en fin fremgang. Etter en god sesongstart ble fiskeforholdene dårlige som følge av høy vanntemperatur og liten vannføring. Elver med brevann, som Årøyelva og Gloppenelva hadde derimot god vannføring og godt laksefiske hele sesongen. Her er fangstene for 2002:

1. Nausta...1018 laks på 2009 kg og 152 sjøørret på 159 kg
2. Eidselva.. 399 laks på 1582 kg og 618 sjøørret på 1801 kg
3. Gaula.. 465 laks på 1468 kg og 66 sjøøret på 80 kg
4. Vikja..327 laks på 1196 kg og 35 sjøørret på 71 kg
5. Gloppenelva..264 laks på 1026 kg og 185 sjøørret på 417 kg
6. Daleelva..276 laks på 987 kg
7. Lærdalselva.. 109 laks på 703 kg og 324 sjøørret på 637 kg
8. Åelva/Ommedalselva.. 136 laks på 566 kg og 122 sjøørret på 186 kg
9. Årøyelva..99 laks på 535 kg og 86 sjøørret på 106 kg
10. Flekkeelva.. 113 laks på 492 kg og 122 sjøørret på 89 kg
11. Osenelva.. 98 laks på 476 kg og 90 sjøørret på 98 kg
12. Sogndalselva..89 laks på 397 kg og 39 sjøørret på 81 kg
13. Hopselva..80 laks på 293 kg og 97 sjøørret på 149 kg
14. Ryggelva..40 laks på 152 kg og 16 sjøørret på 18 kg
15. Nærøydalselva..19 laks på 144 kg og 91 sjøørret på 102 kg
16. Norddalselva..31 laks på 143 kg og 87 sjøørret på 71 kg
17. Ervikelva..47 laks på 118 kg og 60 sjøørret på 35 kg
18. Storelva/Dale..31 laks på 77 kg og 13 sjøørret på 7 kg
19. Indrehuselva..29 laks på 70 kg og 137 sjøøret på 119 kg
20. Fjærlandselva..5 laks på 19 kg og 124 sjøørret på 129 kg
21. Flåmselva.. 1 laks på 10 kg og 65 ssjøørret på 156 kg
22. Vetlefjordelva.. 1 laks på 6 kg og 52 sjøørret på 72 kg
23. Rivedalselva.. 1 laks på 1 kg og 11 sjøørret på 6 kg
24. Årdalselva..520 sjøørret på 1043 kg
25. Strynselva..666 sjøørret på 948 kg
26. Aurlandselva..501 sjøørret på 449 kg
27. Jølstra..293 sjøørret på 407 kg
28. Fortunselva.. 292 sjøørret på 404 kg
29. Jostedalselva ..250 sjøørret på 400 kg
30. Mørkridselva.. 179 sjøørret på 382 kg
31. Loenelva..167 sjøørret på 273 kg
23. Oldeelva 126 sjøørret på 263 kg<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS