sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-01-21
Skipsreder John Fredriksen satser i Nausta!
Skipsreder John Fredriksen satser nesten en million kroner for å få orden på Nausta og samtidig sikre seg fortsatt laksefiske under Naustdalsfossen i årene fremover.
Etter det Fiskeguiden får opplyst, sitter i kveld styret i elveeierlaget, en prosjektgruppe under ledelse av Arne Grimseth, forskere fra NINA og Finn Erlend Ødegård fra foreningen Norske Lakselver og drøfter nye fiskeforskrifter og andre forhold med henblikk på en bedre fremtidig forvaltning av laksestammen i Nausta.

For folk flest!
Skipsreder John Fredriksen vil gjerne være med på å utvikle Nausta som en god lakselv for folk flest, men vil selvsagt ha noe igjen for de pengene han nå satser i elva. Han har fisket under Naustdalsfossen ( bildet) i 20 år og vil fortsatt gjerne fiske her.
I den anledning drøftes nå mulighetene for å fremskyte åpningen av laksefisket i Nausta fra 15.juni til 1.juni, men da bare nedenfor Naustdalsfossen, slik at John Fredriksen, og et par andre investorer, kan fiske her eksklusivt disse 14 dagene. I tillegg vil man selvsagt prioritere et par søkkrike utlendinger som har fisket her i årevis.

Strenge døgnkvoter
Men det vil bli knyttet strenge regler til dette fisket under Naustdalsfossen i de 14 første dagene. Dagskvoten blir på fem laks og det blir ikke lov å ta opp flere enn totalt 250 fisk på den eksklusive strekningen i denne perioden.

Skjerpet overvåking av vassdraget
John Fredriksen er en av de som har vært mest forbanna over de mange tilfeller av skandaløse landbruksforurensninger av vassdraget, og regner med at myndighetene skjerper kontrollen. Det vil heretter neppe bli sluppet husdyrgjødsel eller annen dritt ut i denne fine lakselva.

Flere finanskjendiser på kroken?
John Fredriksens engasjement krever at minst to investorer til kommer inn i bildet, og med fagfolk fra Norsk institutt for naturforskning og med full støtte fra lokalsamfunnet, regner man med å utløse mange millioner kroner for å utvikle og forvalte dette vassdraget på en mønstergyldig måte i årene fremover.
Det er Fredriksens ønske at Nausta skal utvikles til fortsatt å være en lakselv for folk flest, som som et spesielt tilbud til lokalsamfunnets ivrige fiskere og spesielt ungdommen i bygda.

Neppe noen kraftutbygging
Nausta er et verna vassdrag, men det er sterke lokale krefter i sving for å ta elva ut av verneplanen slik at man kan bygge kraftverk her. Men det går neppe. Med de tunge investorer og fagfolk som nå er på vei inn for å sikre laksestammen, må man regne med at ingen kraftprodusent får tukle med denne elva.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS