sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-01-28
Norges beste laks-,sjøørret- og sjørøyeelver!
Norges beste laks-,sjøørret- og sjørøyeelver!
Karasjohka (nederste bildet) er en drømmeelv for fluefiskere med enhåndsstang.
Mer enn halvparten av laksefangsten i Tana blir tatt på garn, fremgår det av oversikten over hva som ble tatt av fisk i norske elver i fjor.
Her kommer Fiskeguidens oversikt over de beste lakselvene i Norge i 2002. Det er ingen overraskelse at Tana topper listen, men ser man på resultatene ellers, vil vi nok kåre Orkla som fjorårets vinner.
Utover våren og forsommeren vil vi komme tilbake til mange av disse elvene og utsiktene foran den nye laksesesongen. Vi tar gjerne i mot innspill fra lokalkjente elveiere og fiskere om deres mening om sine fiskeplasser og hva de mener om utsiktene for det nye sesongen. Fint om vi også for kommentarer til sidene våre. Vi trenger all mulig hjelp fra våre lesere til å holde våre sider oppdatert og aktuelle.

1.Tana m/bielver (norsk side)…… 99,5 tonn ( hvorav 53,5 tonn tatt på garn!)
2. Orkla.............................35,8
3. Gaula, Sør-Trøndelag..............31,9
4. Numedalslågen.....................24 (hvorav 9,8 t. i garn og feller!)
5. Namsen............................18,9
6. Altaelva..........................12,0
7. Bjerkreimselva....................11,9
8. Drammenselva......................10,1
9. Målselva.......................... 9,6
10. Neiden........................... 8,7 (hvorav 3 tonn på kastenot!)
11. Mandalselva..................... 7,6
12. Surna m/Rinna.................... 6,6
13. Stjørdalselva.................... 5,8
14. Otra............................. 5,3
15. Nidelva.......................... 5,0
16. Repparfjordelva.................. 5,0
17. Ranaelva m/Plura................. 4,3
18. Driva............................ 3,7
19. Lakselva i Porsanger............. 3,1
20. Håelva........................... 3,0
21. Nausta........................... 2,9
22. Årdalselva....................... 2,6
23. Etneelva......................... 2,3
24. Velledalselva.................... 2,3
25. Beiarelva........................ 2,3
26. Ogna............................. 2,3
27. Figgjo........................... 2,2
28. Vefsna........................... 2,2
29. Valldalselva..................... 2,1
30. Korsbrekkelva.................... 2.0
31. Kongsfjordelva................... 2.0
32. Mæleelva......................... 1,9
33. Vestre Jakobselv................. 1,9
34. Vikedalselva..................... 1,8
35. Børselva m/ sideelver............ 1,8
36. Stordalselva..................... 1,6
37. Tysselva......................... 1,6
38. Eidselva......................... 1,6
39. Skienselva....................... 1,6
40. Gaula, Sunnfjord................. 1,5
41. Verdalselva...................... 1,5
42. Langfjordelva.................... 1,5
43. Audna............................ 1,4
44. Stabburselva (Porsanger)......... 1,4
45. Reisaelva........................ 1,3
46. Stordalselva..................... 1,3
46. Roksdalselva..................... 1,3
47. Sokndalselva..................... 1,2
48. Måna............................. 1,2
49. Vikja............................ 1,2
50. Røssåga.......................... 1,2
51. Bondalselva...................... 1,1
52. Gloppen.......................... 1,0
53. Etneelva......................... 1,0
54. Suldalslågen..................... 1,0
55. Komagelva........................ 1,0
56. Kvina............................ 1,0

Albert Engmann fikk den største Orkla-laksen i 2002
Albert Engmann i Fannrem( her fotografert av Kjell Vårvik) ble 2003-årets storfisker i Orkla med en flott laks på 20,05 kilo. Som sportsfiskere flest husker han fangstdatoen like godt som bryllupsdagen sin.
I skumringen kvart på ni om kvelden den 26.juli lå kjempen på land etter en drabelig fight.

-Jeg fikk den på favorittsluken min, en 32 grams kobber og rød Møresild, forteller han Fiskeguiden. Og redskapen var hans gode gamle Gaulastanga til Hørgård og Ambassadeuren 7000. Åstedet var Blåsmo-valdet.

Albert Engmann har fisket i Orkla siden han var guttunge og kjenner de fleste fiskeplasser i elva. Han foretrekker juli og august. I juni er vannføringen ofte litt for stor og det er lite fisk på elva.

Norges beste sjøørret-elver:
Driva er en drivende god sjøørretelv. Her er også god plass, spesielt på tampen av sesongen, når sjøørreten er kommet opp i de øvre partiene av elva. Prisene er heller ikke avskrekkende. Ta en fluefisketur til Driva i august.
1.Driva.........................7,2 tonn
2.Tana m/bielver,norsk side.....4,4
3.Beiarelva.....................3,8
4. Vefsna.......................3,8
5. Surna…m/Rinna................3,1
6. Altaelva.....................2,8
7. Reisaelva....................2,2
8. Vikedalselva.................1,9
9. Fustavassdraget..............1,9
10. Namsen......................1,8
11. Ranaleva m/Plura............1,7
12. Saltdalselva................1,5
13. Laukhelle...................1,5
14.Neidenelva...................1,4
15. Salangvassdraget............1,4
16.Målselva.....................1,3
17. Røssåga.....................1,2
18. Lierelva....................1,0
19. Årdalselva..................1,0
20. Åelva/Åbjøra................1,0
21. Etneelva....................1,0
22. Valldalselva................1.0

Norges beste fiskeplasser for sjørøye: Fiskeguidens oversikt over de beste sjørøye-elvene er viktig for den som vil oppleve dette fantastiske fisket nordpå. Utfordringen ligger i å være på plass til rett tid. Å stå der i elva med flua eller spinneren når fisken raser forbi deg i tette stimer under midnattsola, er drømmen for mange. Fisket er veldig variabelt. Bitetiden kan være over i løpet av få dager. Derfor er det lurt å ta en telefon til en av våre lokale kontakter og holde deg orientert, om du tenker på å ta en tur. Vi har valgt å sette opp listen etter tallet på fisk, ikke etter vekten. Kanskje bør vi heretter rangere elvene etter tallet på fisk. For en sportsfisker kan det å ha en stor sjanse til å få en fisk være en større opplevelse enn å stå der i dagevis å få en større, hvis dere forstår meg. Hver eneste fisk er en opplevelse...

1. Flostrandvassdraget.........1911 stk 708 kg
2. Reisaelva...................1528 ”1169
3. Oksfjordelva................1108 ” 670
4. Salangselva.................1105 ” 531
5. Skallelva...................1097 ” 430
6. Risfjordelva................1064 ” 816
7. Signaldalselva.............. 975 ” 505
8. Jægervatnet................. 952 ” 582
9. Leirelva.................... 827 " 365
10.Lille Porsangerelv.......... 723 ” 334
11.Veidneselva................. 599 ” 308
12.Komagelva................... 518 ” 353
13.Breivikelva................. 462 ” 345
14.Beiarelva................... 423 ” 263
15.Langfjordelva............... 402 ” 219Foto: Eivind Fossheim
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS