sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2001-08-15
Gyro-resistente laksunger drept av regulanten!
Mens Reidar Kristian Volden og Jan Thorstad (bildet)har opplevd et eventyrlig fiske i Drammensfjorden, ble tusenvis av landets mest verdifulle laksunger drept da vannstanden i går ble senket med 80 cm i løpet av en halvtime nedenfor Hellefossen i Drammenselva.
Øyvind Fladaas ved Klekkeriet i Hellefossen er sjokkert over regulantene manglende respekt for laksebestanden i vassdraget. Deres opptreden grenser til miljøkriminalitet, mener han.
Tusenvis av yngel og halvannet år gamle laksunger, som skal gå ut som smolt neste vår, ble ble funnet i tusenvis i den tørrlagt strandregionen i området fra Hokksundbrua og opp til Hellefossen.

Resistente mot gyrodactylus salaris!
Dette er alt sammen laksunger som er klekket naturlig og har vokst opp i det verste gyrodactylus salaris-området i Drammenselva, og således er resistente mot lakseparasitten.
-Når laksunger har overlevd halvannet år på denne elvestrekningen, må de være resistente, fastholder Fladaas. Disse laksungene var spesielt verdifulle med henblikk på å bygge opp en resistent laksestamme i vassdraget.

Krisemøte i morgen kveld
Elveeiere og Østsiden Jeger- og Fiskerforening og andre som er med i forvaltningen av laksebestanden i Drammenselva , kommer i morgen kveld sammen til et krisemøte for å drøfte situasjonen. Det er ikke første gang regulantene gir blaffen i laksen, men man håper dette blir siste gang man opplever noe slikt.

Fiskeguidens kommentar:
- Regulantene må anmeldes for miljøkriminalitet!
Når vi bruker millioner av kroner av norske skattepenger til å bekjempe lakseparasitten, lakselusa og til kalking av sure vassdrag, burde det ikke være noen tvil om hva forvalterne av laksestammen bør gjøre i dette tilfellet: Regulantene må anmeldes for miljøkriminalitet!

Kjempefiske!
Mens yngel og laksunger rammes av den tragiske tørrleggingen av Drammenselva, oppelever vi et kjempefiske av laks på vanring oppover i vassdraget.
Øyvind Fladaas forteller at det til nå er fisket opp 4,5 tonn laks på stang. Over 5,5 tonn laks er gått opp trappa i Hellefossen mot 8,5 tonn i hele fjord.
-Til i dag er det gått opp 200 flere laks i trappa enn til samme tid i fjor, forteller han til Fiskeguiden.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS