sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-08-08
Hvor gyter russerlaksen i Norge?
Gunnar Steen tok i dag en pukkellaks på 2,8 kilo i Beiarelva.
Fiskeguiden har tidligere hatt meldinger om fangst av enkelteksemplarer av pukkellaks i flere norske vassdrag, senest fra elva Vikja i Sogn for to dager siden. Se Fiskeguidens nyhetsside og bilde av fisken. Det kan gå mange år mellom hver gang denne spesielle russer-laksen opptrer i norske elver, og i år er det tydeligvis flere på farten. 28.august 2001 presenterte vi denne laksen som Terje Andre Rydningen(bildet)tok i bukta i Gjemnes, samtidig som vi kunne fortelle at Bjørn Nerland fra Molde på samme tid tok en pukkellaks på mark i Hustadelva.

Gyter pukkellaksen i norske elver i dag?
Pukkel-laksen er en stillehavslaks (Pink Salmon) som det ikke er unormalt å treffe på i elver i Finnmark, der den visstnok også skal gyte, uten at vi vet noe helt sikkert om det. Kanskje våre lesere kan bekrefte det?

Aagaardselva
Pukkellaksen er funnet så langt sør som i Aagaardselva i Østfold. I fiskefella i Sølvstufossen ble det 10.august 1997 tatt en stillehavslaks på 56 cm. To dager senere ble enda en tatt på stang litt lenger nede i elva.

Masseutsettinger på Kola
All pukkel-laks langs Norskekysten stammer fra utsettinger på Kola, der det i en årrekke ble satt ut millioner av yngel fra rogn som er hentet fra den nordlige delen av Stillehavet.

I perioden 1956 - 1959 ble det på Kola satt ut nesten 50 millioner yngel av pink salmon. I senere perioder har virksomheten vært mer tilfeldig, inntil man de siste årene atter har økt aktiviteten, med utsetting av yngel av rogn fra fisk som er etablert i elvene på Kola.

Går til havs som yngel
Pukkellaksen skiller seg fra atlantisk laks i den forstand at yngelen går ut i havet straks den er klekket. Allerede året etter er den kjønnsmoden og vender tilbake til elva. Vekta er da fra en til to kilo.

pukvikja.jpg
Bilde nummer 2 er et nærbilde av det spesielle hodepartiet til pukkellaksen som ble tatt i Vikja for noen dager siden.(Foto Morten Jacobsen).
God matfisk
Pukkellaksen er en meget god matfisk, men den taper seg i kvalitet langt raskere enn atlantisk laks etter at den er kommet opp elva.

Pukkelen forsvinner etter gyting
Vårt øverste bilde, som ble tatt av Jan Øivind Jensen , viser en pukkellaks i sin flotteste gytedrakt, med sin praktfulle pukkel og runde, svarte flekker på halefinnen. Etter bryllups-leken, forsvinner pukkelen og det spesielle ansiktsuttrykket. Den blir mer lik en vanlig laks.

Hvor gyter den i Norge?
Fiskeguiden er interessert i meldinger om fangst av pukkellaks. I hvilke norske elver gyter den naturlig i dag? Send oss en e-mail, om du vet noe.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS