sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2001-09-09
Møkkaelva Nausta!
Driter i vassdraget sitt!
Bøndene langs Nausta driter i dobbel forstand i vassdraget sitt. Mens regelverket klart pålegger bøndene om å samle opp, lagre og bruke husdyrgjødsel på en slik måte at den ikke forurenser, gikk elva til sine tider sommeren 2001 skummende brun av møkk. Bakteriefloraen var 12 ganger høyere enn det som regnes for svært dårlig vannkvalitet. Det luktet møkk i hele elvedalen.
Rømte fiskeplassen
Sportsfiskeren John Fredriksen pakket fisketanga sammen og dro fra fiskeplassen sin. Andre dukket ikke opp i det hele tatt. Bare lokalkjente fiskere som er blitt vant til gyllelukta fra sin omgang med Nausta, holdt ut. Noen fikk bra med laks, men selve naturopplevelsen var borte. Å fiske i en møkkabrun elv mens husdyrgjødsla river i nesa, er ingen fornøyelse.

Skyldte på regnbygene!
Jordbrukssjefen og ordføreren i Naustdal konkluderte med at det ikke var mulig å fastlå at gårdbrukerne hadde brutt regelverket i sin behandling av husdyrgjødsel. De skyldte på regnbygene.

Vanskelig å ta naboen!
Sommerens opplevelse i Nausta bekrefter enda en gang at det ikke er så lett for lokale ansvarlige myndigheter å avsløre syndere i bygda si. Å anklage folk i nabolaget for miljøkriminalitet, er vanskelig. Selv sportsfiskeren som kunne peke på at det meste av møkka kom fra en gård ved sideelva Åsedøla, våget ikke å stå frem med fullt navn.

Har ikke gjort jobben sin
Fiskeguiden mener at hverken ordfører eller jordbrukssjef har gjort jobben sin med å finne frem til synderne og i verksette tiltak for å hindre nye utslipp av husdyrgjødsel. Som straff for sin likegyldighet med etterforskningen av sommerens katastrofale gjødselforurensning i Nausta, burde de vært tvunget til å drikke et glass eller to av vannet fra elva si.

Nye lusefarmer!
Men ikke bare de ansvarlige lokale kreftene gir blaffen i villaksen. Det verste av alt er at Fiskeridirektoratet , som ikke har ansvaret for laksen i elvene våre, har gitt Naustdal Fiskefarm et såkalt mellombels løyve for 2 år til å etablere et nytt oppdrettsanlegg 3 kilometer fra utløpet av Nausta, 11 kilometer fra utløpet av Jølstra, midt i vandringsruten til laksesmolten fra de to elvene!

Hvor er Miljøverndepartementet som har ansvaret for villaksen i elvene?
Hvor er Statens forurensningstilsyn som ser mellom fingrene på ulovlige utslipp av husdyrgjødsel?
Og hvor er kontrollørene som skal påse at man i vassdrag som Drammenselva overholder reguleringsreglement?
Hva nytter det om sportsfiskere betaler dyre dommer for fiskekort og bruker mye av fritiden sin til oppsyn og kultivering av vassdrag, når resten av forvaltningen gir blaffen?


Hold dere unna Nausta!
Fiskeguiden degraderer Nausta til terningkast 4 for laks og terningkast 3 for sjøørret, og ber sportsfiskere om å holde seg unna denne elva inntil forholdene for sportsfiske er blitt bedre.

Fiskeguiden skal følge opp!

Eivind.fossheim@fiskeguiden.no<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS