sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-07-22
Hvor blir det av smålaksen?
Hvor blir det av smålaksen?
Lakseforskeren Lars Petter Hansen på bryggekanten sammen med krokgarnfiskere mens denne fangstmetoden fortsatt var lovlig inne i Drammensfjorden.
Det begynner å bli litt sent for oppgang av smålaksen, men den kan være forsinket, sier lakseforskeren Lars Petter Hansen, som foreløpig ikke vil trekke noen konklusjoner på hvorfor mange elver opplever et elendig fiske. Fremdeles kan det komme inn store flak av smålaks som av en eller annen grunn, eller et kompleks av mange årsaker, har ventet med å gå inn i gyteelvene sine, trøster han.
Kanskje vil den som følge av dårlig vekst i havet, legge på seg mer før den begynner sin krevende gyteperiode opp i elvene. Kanskje ble smolten, som gikk ut i fjor, utsatt for spesielt stor dødelighet. Det kan være mange grunner- eller et kompleks av flere årsaker, som gjør at innsiget av smålaks viser tegn til å svikte, mener Hansen.

I mange elver er fiskeforholdene dårlige. Det er lite vann og det lille vannet som finnes der, er for varmt til at laksen interesserer seg for flue og sluk. Studier i Drammenselva viser at den meste av laksen blir tatt på stang med vanntemperaturer på mellom 10 og 12 grader.

Fra sjølaksefiskerne langs Vestlandet og nordover er det i det siste meldt om mer innsig av smålaks. Sportsfiskerne må derfor smøre seg med tålmodighet ennå en stund før de legger laksestanga på hylla for i år. Det er tross alt nesten en måned igjen av sesongen og mye kan skje. Kjøligere og mørkere netter kan sette fart i oppgangen av laks som fremdeles svirrer rundt ute i havet og inne i fjordene.


Hvorfor makter vi ikke å bygge opp igjen de berømte storlaks-stammene i Suldalslågen (bildet) og Vosso? Her er oppgaver for forskerne være!
Hva skjer med storlaksen i Vosso og Suldalslågen?
Det virker kul umulig å bygge opp igjen bestanden av den berømte storlaks-stammen i elver som Vosso og Suldalslågen. Lakseforskeren Lars Petter Hansen sier til Fiskeguiden at man kanskje burde se nærmere på livsmiljøet for de to laksestammene. Begge elvene er regulerte og begge har innslag av surt vann.

Men årsaken kan også ligge ute i havet. Fisk av storlaks-stammene vandrer langt av gårde og er mer utsatt for dødelighet. Dessuten er det en større risiko å leve 3 år enn bare ett år i sjøen.(Foto: Eivind Fossheim).
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS