sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-07-27
Du fisker ikke fra land med vadere!?
Du fisker ikke fra land med vadere!?
Osenelva i Sunnfjord er en utrolig vakker flueelv. Nå er det en ny krangel om grensen mellom elv og sjø, der grunneier hevder at bruk av vadere ikke kan betegnes som fiske fra land.
Det er på ny tvist om fisket i Osenelva i Sunnfjord. Denne gongen gjeld det fiskarar som står i vadarar og kastar oppover elveosen forbi elvegrensa, som oppsynsmann Jan Andeas Olsen vil stoppe, skriver Firdaposten i dag.
Sivil oppsynsbetjent Jan-Andreas Olsen, pensjonist og tidlegare politioverbetjent, har bede direktoratet for naturforvaltning om å få tilsendt alle lovtolkingar som gjeld bruk av vadarar frå land. Og kan ikkje direktoratet skaffe fram desse, meiner Olsen at heile saka om grensa mellom sjø og elv i Osenvassdraget må takast opp att.

Olsen har tungt for å svelgje at DN har opplyst til politiet i Florø at det er lovleg å bruke vadarar i Osen, fordi dei vurderer dette som å fiske frå land.

Det har alt vore gjennomført ei rettssak mellom eigaren av det staslege Osen-Gaard, forretningsmannen Hans Terje Anonsen og andre fiskeinteresser om kvar grensa går i Osen for kvar ålmenta kan fiske.

Grensa mellom sjø og elv og dermed for kvar folk flest kan fiske fritt vart då flytta lenger inn enn det Anonsen hadde håpa på.

Olsen viser i brevet til at folk som fiskar i vadarar no kan stå i grensa i elveosen og fiske i heile elvemunningen. Viss dette er rett, blir oppsynstenesta svært vanskeleg, hevdar Olsen i brevet til SIVA:
Han viser elles til lang fartstid som leiar for politiets oppsynsteneste i Fjordane politidistrikt der han deltok på oppdrag i heile distriktet.

"Men eg har aldri sett nokon definisjon som seier at bruk av vadarar frå land er tillatt. Eg har heile tida meint at fiske frå land er fiske frå land", skriv Olsen i brevet.

Fiskeguiden:

Du fisker fra land i vadere!
Fiskeguiden mener det ikke bør herske noen tvil om at du fisker fra land når du benytter vadere eller vadebukser. Mener virkelig den tidligere politioverbetjenten Jan-Andreas Olsen at du er forpliktet til å gå i joggesko for å kunne fiske fra land? Mener grunneieren i Osenelva noe annet, bør han heller gå til en ny rettsak for å legge grensen mellom elv og sjø lenger ut i fjorden enn å påvirke oppsynsbetjenten til å plage Direktoratet for naturforvaltning med et så betenkelig juridisk spørsmål.

Det som er mer tvilsomt, og som bør klargjøres, er om belly-båter skal karakteriseres som fiske fra båt eller ikke.( Foto: Eivind Fossheim)
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS