sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2001-10-26
Jordbruksskole lager ris til egen bak!
Mo og Jølster vidaregåande skule, kjente som en av de beste jordbruksskolene i landet, har fått konsesjon på et oppdrettsanlegg for laks midt i vandringsleia til villaksen i Nausta og Jølstra. Er det virkelig slik at de fremtidige bønder her skal lære seg å bli lakseoppdrettere til skade for den villaksen som de skal forvalte og ta vare på i vassdragene sine, spør Fiskeguidens redaktør Eivind Fossheim.
Det er nå på tide at Regjeringen griper inn og setter en stopper for Fiskeridirektoratets maktmisbruk, mener han. Ved å gi Naustdal Fiskefarm konsesjon på et nytt anlegg for oppdrett av laks og regnbueørret på 12 000 kubikkmeter i Juvika vest for Kråkenes i Førdefjorden, plasserer de samtidig et drepende lakselusklekkeri midt i vandringsleia for laksen og smolten til de to lakselvene Nausta og Jølstra.

Nausta, en av de beste smålakselvene på Vestlandet, sliter allerede med jordbruksforurensning, mens elveeierne i Jølstra har freda laksen i flere år for å bygge opp igjen den tidligere så berømte laksestammen som de påstår er ødelagt ved brudd på reguleringsreglementet for kraftstasjonen i Brulandsfossen.

Burde heller lære om forvaltning av villaks!

Ikke nok med at Naustdal Fiskefarm har fått konsesjonen de søkte om. Mo og Jølster vidaregåande skule har også fått konsesjon for å etablere et anlegg på 2 000 kubikkmeter i samme lokalitet. Lakselver som Nausta og Jølstra tåler ingen eksperimenter av dette slaget. Den videregående skolen burde heller konsentrere seg om å skolere ungdommen til å ta vare på villaksen som en del av jordbruksskolens fagplan fremfor å utvikle tiltak som er en trussel for villaksen og dermed for bøndene ved lakselvene vestpå.

Har vi ikke lært?

Vi minner om at Mo Jordbruksskule i sin tid drev med oppdrett av regnbueørret i Jølstra og at mye av denne fisken rømte ut i vassdraget. Dengang kjente vi ikke til faren ved regnbueoppdrett i vassdragene våre. I dag er det forbudt fordi vi kjenner de katastrofale konsekvensene.
I dag kjenner vi også konsekvensene ved at oppdrettsanlegg legges i villaksens vandrinsleier. Fisk rømmer og genforurenser villaksen, samtidig som anleggene er en formeringsanstalt for lakselus som tar knekken på det meste av smolten som går til havs for å beite.

Villaksens forvaltere overkjørt!

Det er sterkt å beklage at Fiskeridirektoratet får herje som de vil med vår villaks, uten at Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet, som alle tre etater har ansvaret for forvaltningen av villaksen, har faglig og politisk gjennomslag.

Tror Fiskeridirektoratet at vi er dumme, vi som vil forsvare villaksen?

Når Fiskeridirektoratet i sitt vedtak om konsesjon til de to nye anleggene poengterer at konsesjonene er midlertidige og gjelder frem til 1.juli 2003, ettersom anleggene blir liggende innenfor sikringssonen i Førdefjorden, viser dette hvilken politisk maktarroganse Fiskeridirektoratet bedriver. Dette er en kortsiktig og uansvarlig avgjørelse. Å la Naustdal Fiskefarm og Mo og Jølster vidaregåande skule investere i anlegg som kan bli fjernet 1.juli 2003, kan da ikke forsvares! Skal Fiskeridirektoratet og Stortinget erstatte investeringene og ryddigen av anlegget i 2003 – eller er det Naustdal Fiskefarm og skolebudsjettet til Mo og Jølster vidaregåande skule som må sette av disse pengene?Kommentar: eivind.fossheim@fiskeguiden.no
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS