sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-09-28
Lakse-sjansene øker i Trondheimsfjordelvene!
Det går mot en ny og utrolig spennende fiskesesong i elvene rundt Trondheimsfjorden til sommeren. Etter et bedrøvelig resultat i år, ser vi frem til lysere tider, med en økning i lakseoppgangen på rundt 50 tonn dersom kilonotfiskerne tar i mot elveiernes tilbud og lar være å sette nøtene i sjøen!
Kilenotfiskerne rundt Trondheimsfjorden har fått frist til 1.april med å svare på elveiernes tilbud om en kilopris på 70 kroner for ikke å fiske. 40 av de vel 100 kilenotfiskerne har allerede svart ja, og etter det Fiskeguiden får opplyst ser det ut til man skal lykkes å få med så mange at man får redusert 80 prosent av sjølaksefisket som drives i dag og at avtalen dermed kan settes ut i livet allerede fra kommende sesong.

Elveierne spytter i kassa!
Den økonomiske kompensasjonen til kilenotfiskerne skal finansieres med 15 prosent av det elveierne har tjent på laksefisket sitt i år. Bare for Gaula ( bildet: Svarthølen) vil det utgjøre en million kroner. Dessuten regner man med økonomisk støtte fra North Atlantic Salmon Fund, fra de berørte kommuner og det lokale næringsliv. Det er Vegard Heggem som er ”finansministeren” i organisasjonen ”Elvene rundt Trondheimsfjorden”

Omsetningen kan dobles!
Laksefisket i elvene rundt Trondheimsfjorden gir enorme ringvirkninger i form av innkvartering, innkjøp i lokale butikker og transport, for å nevne noen av inntektene som tilflyter de lokale samfunn. Vegard Heggem henviser til en fersk rapport som er utarbeidet av Norges Skogeierforening og Reiselivsbedriftenes Landsforening. Her anslår de dagens omsetning i tilknytning til laksefiske på landsbasis til å være 1 345 mill kroner, mens potensialet antas å være 2 148 millioner kroner. Disse tallene er veldig interessante og relevante til det som nå skjer i Trondheimsfjorden, og med det tyngdepunktet i norsk villaksturisme som ligger her, mener han det ikke er usannsynlig at flere laksefjorder vil følge i deres kjølvann, hvis de lykkes.
Vegard Heggem presiserer at stopp i kilnotfisket ikke alene vil være nok til å realisere dette potensialet. I rapporten er reduserte fangster i sjøen listet opp som ett av flere tiltak som vil virke positivt inn på potensialet for villaksturisme, sammen med bekjemping av problematikk i tilknytning til oppdrett, gyro m.m.

Lykke til!
I dag får en av fire sportsfiskere fangst i elvene rundt Trondheimsfjorden. Fiskeguiden er enig med Vegard at sjansene til fangst må økes om interessen for fisket skal holdes oppe. Og lykkes elveierne med sitt prosjekt slik at minst annenhver sportsfisker får laks, ja – så vil de nok også kunne få en høyere pris hos de som kjøper vanlige fiskekort. Ved å øke oppgangen av laks i elvene med de 50 tonn som i dag går i kilenøtene, er det nok flere av oss som er villige til å akseptere et dyrere fiskekort for å bli med på denne moroa…<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS