sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2001-11-03
Hver femte fisk var en storlaks i Aagaardselva!
Til tross for at fangstresultatet i 2000 var et positivt, ble det tatt dobbelt så mye laks i i Aagaardselva i 2001.
Aagaardselva fikk en skikkelig pangstart. Allerede de første dagene var det landet fire kjempelakser, to av dem på 14,5 kilo.

-Vi var noe bekymret over at storlaksen i stor grad uteble i 2000. Vi håpet på at de gode fangstene av mellomlaks og smålaks kunne bety at storlaksen kom for fullt neste år, men følte oss ikke sikre. Derfor var det hyggelig at forventningene slo til i 2001. Hver femte fisk var faktisk en storlaks , forteller Øystein Torp.

Fluefiske!
At Aagaardselva er en god fluefiskeplass, fremgår også av årsresultatet. 63 prosent av fangsten ble tatt på flue ( 54,3 prosent året før), 16,6 prosent på sluk ( 11,8), og 20 prosent ( 33,9).

Sportsfiskerne satte svært stor pris på foreningens oppkjøp av de to eksklusive ukene 26 og 27 som Borregaard Skoger, tidligere disponerte selv.

Vannføringen og temperaturen i vassdraget var stort sett gunstig gjennom hele sesongen. Hyggelig var det også at man har sett lite til de ubudne gjester av rømt oppdrettslaks.

Jo, Øystein Torp og forvalteren av elva, NGOFA, har all grunn til å være fornøyd med årets sesong og den gode jobben de gjør. Gratulerer med resultatet og bestrebelsene på å holde elva i hevd.

Årsfangsten 2001:
205 laks ( 125) på tilsammen 921,6 kilo (467,4) med en snittvekt på 4,51 kilo ( 3,74).

Av årsfangsten var 38,5 prosent smålaks ( 40), 42,5 prosent mellomlaks (51,2) og 19 prosent storlaks ( 8,8).

Snittvekta: 2,3 kilo (2,3) for smålaksen, 4,6 kilo ( 4,1) for mellomlaksen og 8,7 kilo (7,9) for storlaksen.

Fangsttid: 44 laks (16) ble tatt i juni, 68 laks (78) i juli og 93 laks (39) ble tatt i august.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS