sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-01-01
Åbjøra-regulanten dreper tusenvis av laksunger!
Dette er noen av de 1544 laksungene som Erling Sylten i Åbygda elveeierlag har plukket opp på en kort elvstrekning i Åelva i 2004 som bevis hvilke skader den siste reguleringen har påført fiskebestanden i vassdraget.
HelgelandsKraft og Nord-Trøndelag E-verk har gitt blaffen i fiskebestanden ,sier Erling Sylten til Fiskeguiden. Til tross for at Direktoratet for naturforvaltning har gitt regulanten pålegg om en større og mer stabil minstevannføring, har ingenting skjedd, sier han, og mener at også NVE er på lag med regulanten, fremfor å kontrollere og sørge for at regulanten overholder sine forpliktelser overfor naturmiljøet i vassdraget.

Sylten har grundig dokumenter brudd på reguleringsreglementet, både ved hjelp av fotos og ved andre grundige observasjoner dag for dag.

– Mens vi de siste årene hadde ekstremt mange døgn hvor vannstanden var nede i under en halv kubikkmeter i sekundet, var det før siste utbyggingen, for eksempel i 1977, aldri nede i mindre enn 1,44 kubikkmeter, sier han. Ikke minst er han bekymret over tallene for vannføringen sist sommer, da det dessuten var svært varmt.
Mens det i august 1977 aldri var under sju kubikkmeter i sekundet, var det i august 2002 noen dager godt under en kubikkmeter, sier han til Brønnøysunds Avis.

Vi har lyst til å gå i dybden på hva som har skjedd i Åelva. Slike situasjoner er uheldig for omdømmet vårt, sier adm. dir. Ove Brattbakk i HelgelandsKraft til Brønnøysunds Avis, og signaliserer kraftig at situasjonen i Åelva er uheldig for bedriften og at selskapet ønsker å rette dette inntrykket opp.

Vi jobber nå for å prøve å unngå repetisjon av det som har skjedd de siste åra. Vi ønsker å ta miljømessig ansvar. Dette er en uheldig situasjon for oss å komme i, omdømmemessig, noe som betyr veldig mye for oss, sier Ove Brattbakk.– Det blir nå satt i verk ei utredning for å se på årsakssammenhenger, også om eventuelle andre faktorer enn lav vannstand og temperatur kan spille inn. Rapport fra utredninga vil foreligge innen utgangen av januar. Med utgangspunkt i dette vil vi se på eventuelle tiltak, og vi vil være sikre på at de tiltakene vi eventuelt setter i verk vil virke, sier Ove Brattbakk til avisen.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS