sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-05-20
Garnfiske blir tillatt i lakse-innsjøer!
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane foreslår at det i laks- og sjøørretførende innsjøer blir tillatt å fiske med bunngarn i den tiden det er åpent for stangfiske etter laks- og sjøørret på vassdragets elverstrekninger, men garna må ikke settes nærmere enn 200 meter fra inn- og utløpsos. I disse innsjøene skal det bli lov fiske med stang og håndsnøre hele året.
Bunngarn med største maskevidde 31 mm (20 omfar) blir forslått tillatt i tidsrommet 15. mai – 31. august. I innsjøer med røye blir det også foreslått å tillate garn med største maskevidde 31 mm nedsenket til 10 m dyp i tidsrommet 1. september – 15. desember. Fiske med stang og håndsnøre blir foreslått tillatt hele året. For elveos, kanale og sund blir det foreslått unntak fra de generelle reglene. For følgande vassdrag blir det foreslått spesielle regler: Aurlandsvassdraget (Aurland kommune), Fortunsvassdraget (Luster kommune), Østerbøvassdraget (Høyanger kommune), Flekke- og Guddalsvassdraget (Fjaler kommune), Osenvassdraget (Flora og Gloppen kommunar), Hornindalsvassdraget (Eid og Hornindal kommunar), Strynevassdraget (Stryn kommune) og Dalsbøvassdraget (Selje kommune).

Hørings-brevet
Forslaget fra fylkesmannen
Andre fiskeforskrifter for Sogn og Fjordane

Strengt oppsyn nødvendig, mener Fiskeguiden.
I Flekke/Guddalsvassdraget har det vært mye strid om garnfiske i innsjøene mellom de lakseførende elvestrekninger, og etter Fiskeguidens mening vil et tillatt garnfiske i de lakseførende innsjøene kunne skape mye krangel dersom her ikke finnes et oppsyn som passer på at garna settes på bunnen under vandringssonen til laks og sjøørret.Foto: Eivind Fossheim.
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS