sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter




Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2001-12-18
Namsen kan få stengt flere laksestrekninger!
Ved at 50 grunneiere i Namsen har nektet å sende inn fangstrapporter, som de etter loven er pliktige til, risikerer de aa faa stengt sine vald for fiske neste sommer!

Tom Riise-Hanssen i Namsenvassdragets grunneierforening (NVGF) prøver å bortforklare grunneiernes tabbe ved å hevde at det ikke ene og alene er grunneiernes feil at fangststatistikken svikter. Han hevder at Fylkesmannens system ikke er godt nok. Jeg tror ikke Rikstad og hans stab har det helt klart for seg hvilken valdstruktur vi har i Namsen, sier Riise-Hansen.
Kvotesystem
Lederen av grunneierforeninga mener det er viktig aa faa oppgitt fangsttallene, spesielt med tanke på at det nå jobber et utvalg som ser på muligheten for å innføre kvotesystemer i vassdrag for å redde villaksen.

– Får vi slike kvoter blir det veldig viktig at alle leverer statistikken. Sluntrer vi unna, kan vi gå fem på når eventuelle kvoter skal fordeles, sier Riise-Hansen.

– Hvorfor tror du at enkelte holder igjen opplysningene?
– Jeg ser ingen grunn til ikke å oppgi fangsttallene. Kanskje skyldes det glemsomhet, eller at en kultur fra tidligere tider fortsatt har fotfeste, sier Riise-Hanssen, og sikter til den gangen grunneierne måtte betale lakseskatt ut fra fangsten i elva.

Sterkt beklagelig situasjon
Daglig leder Skjalg Åkerøy ved Grong fritidssenter BA synes det er sterkt beklagelig at grunneiere holder tilbake opplysninger om laksefangsten.
– Det er svært betydningsfullt for vassdraget å operere med reelle tall. Derfor er det beklagelig at det ikke blir rapportert, sier Åkerøy.
Han er ikke i tvil om at oversikten over laksemengdene som årlig blir tatt opp av vassdraget er verdifull markedsføring. Gjennom salg av fiskekort både før og under sesongen, vet han hvor sterkt opptatt fiskerne er av hvor mye laks som blir tatt, og hvor de største fangstene er.

100 000 treff
– Laksebørsene i Overhalla og Grong viser det. Bare i Grong har vi hatt nesten 100 000 treff i sommer, sier Åkerøy, som håper at de aktuelle grunneierne snart innser hvor viktig det er aa rapporterer inn fangsttallene.

Åkerøy anslår at laksebørsen ivaretar om lag 75 prosent av alle fangstene som blir gjort i Grong. – Når det er sagt, tror jeg ikke 50 tonn kontra 36,5 tonn er avgjørende for Namsen sin del. Vassdraget har likevel et godt renommé ute i verden. Og når det tas opp over 30 tonn laks i løpet av en sommer, tror jeg vi skal være fornøyd, sier Åkerøy.

Han tror heller ikke konkurransen om fiskere er spesielt hard mellom Gaula og Namsen. – Tilstrømninga av fiskere viser også det. Tilbakemeldingene fra dem som fisker i Namsen er svært gode, og de kommer tilbake, sier Åkerøy, som mener at det er opplevelsen av å få laks som gjør at de kommer tilbake år etter år. Ikke antall lakser de drar opp.

– Opplevelsen av å få på en laks på 12 kilo, kontra fire lakser på tre kilo er mye større. Og det er den opplevelsen fiskerne vil ha, mener Åkerøy.

Gaula fortjener sin 2.plass bak Tana!
Fiskeguiden beklager at grunneierne ennaa ikke har innsett at fangstoversiktene fra vassdragene er helt avgjørende for en forsvarlig fremtidig forvaltning av villaksstammen.
De 50 grunneierne i Namsen lager her ris til egen bak. Ikke bare svekkes markedsføringen av dette vassdraget. Hele forvaltningen av vassdraget blir useriøs og ikke til aa stole paa.
Gaula fortjener saavisst sin 2.plass paa aarets laksetatistikk, foran Namsen. Som sportsfiskerelv er Gaula minst like attraktiv som Namsen!



<< Tilbake Skriv ut Up





| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS