sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-07-08
Boikott flåtefisket i Numedalslågen!
Flåtefiskerne i Numedalslågen har opplevd liten respons, og tilbyr nå turistene å bli med på fangsten for å øke forståelsen for dette de kaller et kulturhistorisk fiske. Fiskeguiden anbefaler sine lesere å boikotte dette fisket. Å drive med garn, nøter og fangstfeller i elver som leies ut til sportsfiske, hører ikke hjemme i dagens moderne forvaltning av villaksen. Elveeierne vil gjerne ha slutt på kilenotfisket i fjordene, men tviholder på bruk av egne fangstinnretninger på egne rettigheter. Dette henger ikke på greip, mener Fiskeguiden.
Elveeierne i Numedalslågen er opptatt av å bygge opp sitt vassdrag som en attraktiv sportsfiskeplass. Mange gode krefter er i sving for å skape profesjonelle tilbud. Med sin beliggenhet har de også store muligheter for å lykkes. Men dessverre kvier mange sportsfiskere seg på å dra hit. Mulighetene til å fange fisk på stang står ikke i forhold til den glitrende totalfangsten i vassdraget. Over 40 prosent av laksen blir tatt i garn og feller i elva. Av de 24 tonn av laks som ble landet i Numedalslågen i 2002, var nesten 9,8 tonn tatt på annen redskap enn stang.

Fiskeguiden har tidligere påpekt det utidige yrkesfisket som drives sammen med stangfisket i Numedalslågen. Det bør fjernes, og isteden tilbys stangfiskere på lik linje med forholdene ellers i elva. Elveeiere kan ikke vente å få både i pose og sekk. Å drive med garn, nøter og andre fangstmetoder, som kalles et historisk-kulturelt fiske, må det bli slutt på. Et kombinert yrkes- og stangfiske i elv, skaper bare irritasjon og trekker elva kraftig ned som en fiskeplass for sportsfiskere, mener Fiskeguiden, som anbefaler sine lesere om ikke å delta i dette flåtefisket, men ta klart avstand fra slike tilbud. La oss bygge opp Numedalslågen som den dronningen blant lakseelvene i Norge som den fortjener å være!<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS