sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-07-13
Tullete fiskeregler i Saltdalselva!
-Hadde laksen vært 3 cm lenger, måtte jeg ha sluppet den ut igjen, sier Leif Olsen (bildet) fra Bodø, og smiler. Hunnlaks på over 65 cm er totalfredet. Smålaks under 65 cm og hannlaks over 65 cm kan fiskes etter spesielle regler. Han kaller fiskerglene for tullete. Folk blir frustrerte og forbanna. Ikke vet han hvor mange som tar laksen med seg hjem uansett mål og kjønn. Mange bønder og andre lokalkjente fiskere har sluttet å fiske, sier Olsen. Det får da være grenser for hva slags regler man trer ned over hodet på fiskerne. Fiskegleden forsvinner, mener Leif Olsen.
Hør her, folkens! I Saldalselva er hunnlaks over 65 cm totalfredet. Smlaks under 65 cm og hannlaks over 65 cm kan fiskes etter følgende regler:

Personlig kvote: 1 laks pr. dag, 2 laks pr. uke og 5 laks pr. sesong.

Fangst skal påføres fangstskjema umiddelbart. Beslaglegging, tap av fiskerett og anmeldelse vil bli vurdert ved overtredelse.

Kriterier for godkjenning er at laksen har en så tydelig krok på underkjeven at den uten tvil er en hannlaks. Dersom det er tvil, skal laksen settes ut igjen.

For hannlaks over 65 cm er det satt en kvote for hele vassdraget på 60 stk! Ved full kvote, stoppes fiske etter stor hannlaks. Fisker er selv ansvarlig for å undersøke restkvote og stoppe fisket når kvoten er tatt.

Fangst meldes til kvotetelefonen 915 43 397 innen 12 timer. Oppgi navn,dato,sone, art, kjønn, villaks/oppdrettslaks, vekt og redskap. Oppgi vekt med 100 grams nøyaktighet!

Fangst ut over kvote eller hunnlaks over 65 cm som dør ved uhell, skal påføres fangstskjema umidcdelbart. Ring kvotetelefonen så snart som mulig Fisk og skjellprøve skal innleveres, men men går ikke på fiskerens kvote!

Personlig kvote omfatter også oppdrettslaks. Det er ikke lov å sette oppdrettslaks tilbake i elva. Oppdrettslaks ut over kvote skal ikke innleveres. Ring kvotetelefonen ved all fangst av oppdrettslaks.

Minstemål:
Minstemål for laks og sjøørret er 35 cm, sjørøye 30 cm. I hovedelva er bruk av mark forbudt!

Fisketid:
Start 8.juli kl.20. Avslutning 14.september for hele Saltdalselva opp til samløpet Junkerdalselva – Lønnselva og sidevassdragene nedenfor, samt i den delen av Vassbotnvatnet som er åpent for fiske. Fiske etter villaks er kun tillatt i tiden 08.07 – 31.08.. henexalshovedelva . Fiskstopp 14.september kl.20 8.juli.

Fiskebørs
Fiskebørs og info om vannstand, temp og andre forhold i elva finner du på nettsiden www.saltdalselva.no

Enda mer å huske på!
Om ikke dette skulle være nok å huske på, så avsluttet Saltdal Elveeierlag sin brosjyre med følgende viktige merknader:
Fiskekort med fangstrapport og eventuelt desinfiseringsattest skal medbringes under fiske. All avlivet fisk skal påføres fangstrapport umiddelbart, det vil si før fisket fortsetter og før elvebredd forlates. Fangstrapport leveres kortutsteder eller sendes Saltdal Elveeierlag senest en uke etter sesongslutt for å få pant i retur. Skjellprøver skal leveres for all avlivet laks. Det oppfordres også til levere skjellprøver av sjøørret og sjørøye. Skjellprøver kan leveres kortutsteder eller sendes direkte til Norsk institutt for Naturforskning.

junkerok.jpgSportutstyrforretning i Rognan hadde verken brosjyre eller trodde at den fantes!
Fiskeguiden stakk innom fiskeutstyrsforretningen i Rognan for hente brosjyren med alle disse viktige reglene. Og hva skjer? Jenta bak disken, henviste meg til yngstemann i butikken, som igjen måtte finne innehaveren. Men innehaveren sto der som et stort spørsmlåstegn. Ikke hadde han noen brosjyre og heller ikke trodde han det var kommet noen brosjyre for 2005! Vi måtte inn på campingplassene for å få skaffe oss reglene og litt muntlig veiledning om fisket i Saltdalselva. Der fikk vi også oppgitt elveeierlagets leder Gunnar Russaanes og telefonnummeret hans 75 69 06 53, men der var det ingen hjemme.

Her får du kjøpt kort:
Men rett skal være rett. I brosjyren finnes et godt kart og her er listet opp navn og telefonnummer for alle kortselgerne i de ulike soner:
1. Saltnes/Fiskvåg/Bakken: Sølvi Johansen 75 69 09 87
2. Os/Børå : Sølvi Johansen 75 69 09 87
3. Nestby/Medby: Medby Camping 75 69 03 15
4. Sundby: 67` Nord 906 67 067
5. Lien / Langvad: Rognan Fjordcamp 75 69 00 88
6. Brenne:
7. N.Drageid/Ø.Drageid: Stjernekiosken Røkland 75 6933 02
8. Nes: Vidar Berntsen 901 85 034
9. Kvæle: Tore Madsen 95130 296
10. Evensgård: Stjernekiosken Røkland 75 69 33 02
11. Røkland/Potthus: Stjernekiosken Røkland 75 69 33 02
12. Lilleallmenningen: 67` Nord 906 67 067
13. Storalm/Nordnes/Tømmerd: Nordnes Camping 75 69 38 55
14. Russnes: Mary Ruså 75 69 38 12
15. Øvre Saltdal: Nordnes Camping 75 69 38 55, Jan Borkamo 75 69 41 49 og Statskog Nordland, Fauske 75 64 77 80.


Godt råd fra Leif Olsen: Kjøp kort for Statskog-strekningen!
Hvilket råd Leif Olsen ville gi til den som for første gang skal fiske i Saltdalselva? Jo, sier han, kjøp et fiskekort til 100 kroner døgnet på den ca 20 km lange strekningen til staten fra utløpet av Junkerdalselva og nedover i Saltdalselva. Her får du mye for pengene! Her er god plass og massevis av fine høler å fiske i, sier Olsen. Bilde nr. 2 er tatt ved samløpet til Lønnselva og Junkerdalselva, der Saltdalselva begynner. Junkerdalselva midt i mot.(Foto: Eivind Fossheim)
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS