sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-07-16
Rømlinger vinter og vår farligst for villaksen!
Lakseforskere fra hele verden samles i oktober til en konferanse i Bergen i regi av det internasjonale havforskningsrådet ICES og den internasjonale laksevernorganisasjonen NASCO for å drøfte konfliktene mellom oppdrettslaks og villaks, og med dagens viten søke å finne frem til hvilke løsninger og tiltak som er nødvendige for at oppdrettsfisk og villfisk kan leve sammen. Lakseforskeren Lars Petter Hansen (her på bryggekanten i Drammensfjorden) sier til Fiskeguiden at man allerede vet en god del om vandring og spredning av rømt oppdrettslaks: Rømt smolt vender tilbake.
Laks som rømmer som smolt, har en god overlevelsesevne og vandrer tilbake som voksen laks til de samme områder som den rømte fra.

Høstrømlinger ser vi aldri igjen!
Oppdrettslaks etter smolt som rømmer om høsten, har en veldig dårlig overlevelsesevne. Oppdrettslaks som rømmer om høsten, ett år før den naturlig skal gyte, ser vi omtrent aldri igjen i elvene våre.

Rømlinger senvinter og vår skader mest vår villaks!
Oppdrettslaks som rømmer på senvinteren og våren før gyting, vandrer opp i vassdragene våre og gyter. Denne fisken har intet hjemmevassdrag, men driver med strømmen og går opp i nærmeste elv og gyter og kan dermed påvirke genetisk den ville laksebestanden i disse vassdragene. Lars Petter Hansen har merket oppdrettslaks i Rogaland i mars som ble fanget på Kolahalvøya i september.

Rømt oppdrettslaks om høsten fryser i hjel.
Hvorfor vi aldri finner igjen oppdrettslaks som rømmer om høsten, kommer av at den trolig havner med havstrømmene oppe i arktiske områder og der fryser i hjel om vinteren.

Rømt skotsk oppdrettslaks kan gyte i norske elver!
Rømning og spredningen av oppdrettslaks er et internasjonalt problem. Ut fra den viten man allerede har, er det nemlig mulig at rømt oppdrettslaks i Skottland, Irland og på Færøyene kommer inn i norsk farvann og inn i norske elver og gyter der. Derfor har NASCO sagt at man vil gå i gang med et internasjonalt merkeprosjekt for å finne ut hva som her skjer med all oppdrettslaksen som rømmer fra anleggene i de ulike land.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS