sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2002-01-11
Lakseløsning for Enningdalselva
Klar melding til miljøvernminister Børge Brende fra den svenske oppdretteren Rustan Lindquist i Bullaren i går. Svensken flytter gjerne sitt infiserte oppdrettsanlegg for regnbueørret på land for å stoppe smitten til norsk villaks. Han betaler derimot ikke regninga, skriver Halden Arbeiderblad.
Vil den norske staten betale? Vil svenskene betale? Blir det spleiselag for å få en endelig slutt på denne saken der en bitte liten parasitt, gyrodactylus salaris, truer den norske villaksstammen i Enningdalselva og Iddefjorden.
Regnbueørretene fra oppdrettsanlegget i Bullaresjøen er smittebærere av parasitten.

Disse spørsmålene får vi sannsynligvis svar på når den norske miljøvernminister Børge Brende og den svenske jordbruksminister Margareta Winberg har avholdt sitt planlagte møte i løpet av denne måneden. Miljøvernminister Børge Brende er glad for utspillet til oppdretter Rustan Lindquist:

— Det gjør dialogen med svenske myndigheter noe enklere.

Kravet er sanering av eksisterende fisk og flytting på land, vil jeg ta opp med jordbruksministeren.
Mens svenske fagmyndigheter offisielt hevder at parasitten gyrodactylus salaris ikke er farlig for villaksstammen, har denne svenske oppdretteren sagt det motsatte. En løsning som altså koster 10 millioner norske kroner.

Løsning
— Svenske myndigheter er forpliktet til ikke å overføre miljøproblemer fra Sverige til Norge. Det er Sveriges ansvar å rydde opp, sier Brende.
Børge Brende er innstilt på å sette opp en sil som hindrer ørreten i å trenge inn på norsk side av vassdraget dersom svenskene ikke gjør noe i denne saken.

Laks verdt 10 millioner
— Er ikke villaksen verdt de 10 millioner kronene som det koster å få oppdrettsanlegget på land?
— De som har sett laksefiske og den genetisk interessante laksestammen på fjernsyn innser at verdien ikke kan måles i penger. Jeg begir meg ikke inn på prissetting av det, men jeg vil love at regjeringen vil gjøre sitt for å finne et resultat som er bra.

Børge Brende vil ikke spekulere i når den endelige løsningen kommer i denne saken. Han sier imidlertid såpass at det trengs strakstiltak, og det så fort som overhode mulig.

— Jeg har ikke tenkt å gi meg i denne saken her, sier miljøvernminister Børge Brende. Samtidig roser han det engasjementet som fylkesmannen i Østfold og hans stab har vist i denne saken. Det samme gjelder Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening. Foreningens medlemmer samlet inn 12.200 underskrifter og overleverte disse protestene til den svenske jordbruksministeren før jul.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS