sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-07-26
Storlaksen tilbake i Suldalslågen!
Redningen for villaksen kan være å produsere smolt av egen stamme, la den preges til vannet i elvemunningen et halvt døgn, for deretter å slepe den ut i fjordområdet. Takket være godt kultiveringsarbeid kan storlaksstammen i Suldalslågen være i vekst igjen. Siden fiskestarten 15.juli er det tatt usedvanlig mange storlaks på opptil 15 kilo som stammer fra våre utsettinger de siste tre årene, sier Øyvind Vårvik, her med en laks på 4,5 kilo som han fanget i Skotihølen på Hiim i går.
De siste tre årene er det satt ut 80 000 smolt hvert år av egen produksjon fra klekkeriet til Suldal Elveigarlag. Mens man tidligere har sett lite igjen av smolt som naturlig har vokst opp i elva og av smolt som ble sluppet rett i elva fra klekkeriet, er det et tankekors at man nå får tilbake oppsiktsvekkende mye storlaks som stammer fra de siste smoltutsettinger ute i det ytre fjordsystemet.

Suldalslågen var kjent som en av de beste storlakselvene i landet, og årets fangster av merket storlaks som stammer fra de siste tre års utsettinger ute i de ytre fjordsystem, kan tyde på at storlaksstammen på denne måten kan bygges opp igjen. Det er tidligere fastslått at Suldalslaksen kan komme tilbake som 10,6 kilos fisk etter bare to år i sjøen, og mye tyder på at den merkede storlaksen på opptil 15 kilo som nå er tatt i elva, stammer fra de siste tre års utsettinger, sier Vårvik.

Når vi vet at de 80 000 smolt fra klekkeriet stammer fra kun15 hunnfisk som blir fanget om høsten, skulle man tro at avkommet av de store mengder laks som naturlig gyter på elva, skulle slå langt kraftigere ut på fangststatistikken. Men det skjer ikke. Ei heller har man sett noe særlig til merket smolt fra klekkeriet som er satt rett ut i elva, sier Vårvik.

Med den gode responsen av klekkeri-produsert smolt som slepes ut og slippes ute i de ytre fjordområdene, kan man spørre seg hva som egentlig skjer med villsmolten der den slipper seg ut i sjøen fra Suldalslågen om våren. Kan den reduserte vannføringen i utvandringsperioden være noe av grunnen til at denne smolten kikke finner veien til havs? I dag er Statkraft pålagt å slippe 62 kubikkmeter vann i sekunder i snitt i fangstperioden, mens den tidligere vannføringen lå på mellom 20 og 700 kubikkmeter i sekundet! Statkraft er forpliktet til å slippe lokkeflommer hver niende dag. Kanskje bør de nå se på hvilken vannføring som er optimal for villsmolten på sin vandring ut av elva.

Som de fleste sportsfiskere vet, er Suldalslågen en sen elv. I fjor antok Øyvind Vårvik at det gikk like mye laks opp i elva etter fiskestopp som i hele fangstperioden. Det tyder på at det er nok av gytelaks.

Vårvik synes det er hyggelig at så mye merket smolt kommer tilbake som storlaks, men samtidig er det et tankekors at man ser så lite igjen av den naturlige produserte smolten. Hva er galt her? Finner den ikke veien fort nok til havs eller skjer det noe med fisken inne i fjorden. Kan den reduserte vannføringen i utvandringsperioden være noe av grunnen? Det er spørsmålene Øyvind Vårvik stiller seg etter det som nå skjer i Suldalslågen.

En ting er sikkert. Å drive klekkeri og produsere smolt som først preges til elva og deretter slepes ut i de ytre fjordsystemet, synes å være den hittil sikreste metoden for å berge de spesielle storlaksstammene.

suldalSuldalsposten 20.juli 2005:
Lovande sesongstart i Suldalslågen
15.juli opna sesongen for laksefiske i Suldalslågen med fiske av godt gamalt merke under Sandsfossen. Då dagen gjekk mot hell, pryda 17 Salmon Salar naustveggen, fortel Øystein Moe, ein av roarane under Sandsfossen.

– Dette minner om gamle dagar, kommenterte sjefen sjølv, Charles R. Bergesen. Største fisk på opningsdagen fekk Stian Mortensen på ei Orange tail tubefloge på Hiim.

Frå venstre: Clement Endresen, Elisabeth Bjordal, Charles R. Endresen, Nina Bjordal, Fredrik Hiorth og Hans Abel Hiorth.

Resultatet frå første fiskedag i 2005 viser at særleg nedre elv har hatt bra fiske. Det vart fanga 17 laks under Sandsfossen åleine. Desse var mellom 1,7 og 12,6 kg, med ei snittvekt på over 8 kilo!

Resultatet har vekt optimisme for at sesongen i år kan bli eit løft i rett retning for dronninga blant lakseelvane på Vestlandet. Største fisk på opningsdagen vart landa på Hiim, det var ein laks på 13,3 kilo.

Frå øvre elv er det kjent at det vart mista laks i Smidjehølen i Mo i Suldal. Til samanlikning vart det under sesongopninga i fjor berre fanga tre laksar under Sandsfossen, med ei snittvekt på 1,5 kilo. Den største laksen sesongen 2004 vart teken på strekninga Førland II/Førland I/Herabakka/Mo i Suldal. Den vog 15,2 kg.

No håpar både fiskarar og grunneigarar at det i år vil vera eit jamnt innsig av laks heile sesongen, samstundes som ein kanskje får på land laks over 20 kilo igjen, seier Øystein Moe, som har tatt bilde av dei heldige fiskarane.

LAKSEBØRSEN
www.suldalslagen.no<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS