sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2002-02-04
Sjøørreten kartlegges
Laksen er sky

ges Jeger og fiskeforbund har satt igang et prosjekt for å kartlegge fiske etter sjøørret langs kysten. – Noe av det beste sjøørretfiske langs Vestfoldkysten finner vi området fra byen og inn til Sandebukta, sier Einar Gabriel Løken til avisen Jarlsberg

Sportsfiske etter sjøørret er en av de mest utbredte former for fritidsfiske i Vestfold. Norges jeger og fiskerforbund vil ha et nært samarbeid med de lokale fiskerforeningene. Fylkessekretær i Norges Jeger og fiskerforbund i Vestfold, Einar Gabriel Løken, forteller at det er svært mange som fisker etter sjøøret i Holmestrandsfjorden.
Tåler mye fiske
Prosjektet vil avdekke hvor hardt sjørretbestanden beskattes.
Sjøørreten tåler stor beskatning, og Løken ser ingen fare for overfiske av bestanden.

– Sjøørreten er det fiskeslaget som det fiskes hardest etter langs kysten, og vi vil undersøke hvor mye det kan fiskes opp. Kanskje kan det tas opp enda mer enn i dag, sier Løken.

– Fiskerne får utdelt både skjema og kart og instruks for føring av et skjema, forteller Løken.

Alle data om blant annet tidspunkt for fiske, størrelse, vekt og alder på fisken og farge på kjøttet skal føres opp. Fargen på fiskekjøttet sier noe om kvaliteten og fødevalg hos fisken. Kjøttfargen angis i en skala. Alderen bestemmes ut fra skjellprøve. For å definere hvor fisken er fanget vil hver deltaker få utdelt et kart.

Ulovlig garnfiske
Løken tar også opp problemet med ulovlig garnsetting.

– Det er åpenbart at enkelte tar seg til rette, og dette blir å betrakte som hobbyfiske på litt utvidet basis,. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra deltakerne i prosjektet som observerer ulovlig garnfiske, slik at vi kan melde fra til politiet, sier Løken.

– Noen gjør sikkert ulovligheter ubevisst, men man kan ikke påberope seg uvitenhet, sier Løken Prosjektet som vil vare et par år til, støttes av fylkesmannen som får tilrettelagt resultatene samlet for hvert år.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS