sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-10-15
Oppdrettslaksen skviser ut villaksen i elvene!
I en rapport fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) heter det at elvene kan bli overtatt av laks som er krysning mellom vill-og oppdrettslaks. - Nå er skadevirkningene vitenskaplig påvist, sier NINA-forsker Kjetil Hindar til Bergens Tidende.
Han har sammen med irske forskere gjennomført et prosjekt som har vurdert virkningen den rømte oppdrettslaksen har på villaksen. I elver der det kom oppdrettslaks, ble antall laks redusert. Det viste seg også at krysninger mellom villaks og oppdretta laks klarte seg like godt som villaksen.Forskerne konkluderer med at laksen i elvene etter hvert vil bli overtatt av fisk som er krysning mellom villaks og oppdrettslaks.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS