sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-12-15
Bjerkreimselva på topp i Rogaland!
Bjerkreimselva er den suverent beste lakselva i Rogaland i 2005. Årsfangsten på 13,7 tonn er 3 tonn mer enn året før. Suldalslågen er også på vei oppover igjen. Årsfangsten på 2,3 er en økning på 1 tonn fra ifjor. Årdalselva sviktet. Her ble det tatt bare 1,4 tonn, ett tonn mindre enn i 2004. Figgjoelva fikk derimot en god song med en totalfangst på 8,5 tonn, mens Håelva og Ognaelva sviktet som følge av liten vannføring. Sjøørreten sviktet Rogalands-elvene. 2,4 tonn er den laveste årsfangsten som noensinne er registrert i fylket.
Fylkesfiskeforvalter Svein Dam Elnan mener tilbakegangen trolig skyldes en kombinasjon av flere faktorer. Redusert forsuring og ulike kalkingstiltak har gitt bedre forhold for laksen i mange elver, og når vannkvaliteten er god, vil laksen normalt utkonkurrere sjøørreten. For å unngå konkurranse fra sin mer storvoksne slektning, søker sjøørreten til mindre elver og sidebekker for å gyte. Mange viktige gyte- og oppvekstområder for sjøørreten er blitt borte de siste årene som følge av grøfting, kanalisering og rørrlegging av småbekkene. I deler av Ryfylke har mye lakselus i områder med lakseoppdrett vært et stort problem for sjøørreten, mener fylkesfiskeforvalteren.

På Fiskeguidens spesialsider finner du fangsttallene for de enkelte elver.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS