sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-12-20
Fang og slipp kan gjøre lakseelver mer attraktive!
Som en prøveordning i enkelte lakseelver bør det allerede kommende sommer innføres en fang-og slipp-ordning med unntak fra rømt oppdrettslaks, foreslår Fiskeguiden. På den måten vil man kunne sikre den truede vill-laksbestanden, og samtidig gjøre elven mer attraktiv for spesielt fluefiskerne, som igjen vil føre til en bedre inntekt for elveeierne.
Fiskeguiden er ikke enige i forslaget til brødrene Trond og Knut Syrstad i Meldal om at man innføre en statlig styring av laksebestandene både i elv og sjø. Elveiere og de lokale jeger- og fiskeforeninger vil fortsatt kunne forvalte laksen langt bedre enn noe statlig styringsorgan.
Når regulanten Statkraft og kontrollørene i Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet ikke en gang makter å sørge for at man overholder og jobber etter et reglement med en forsvarlig minstevannføring og andre forhold som skjermer fiskebestandene i vassdragene, ville det helt galt om de også skulle styre fisket her.

Fiskeguiden mener det ville være interessant om et elveeierlag eller en fiskeforening som forvalter mindre og mellomstore elver kunne utprøve et forsøk der all villfisk må slippes ut igjen. Med alle rømlingene som allerede finnes i fjordene våre og all oppdrettslaksen som kommer til å rømme i årene som kommer, skulle det likevel være fisk nok til middagsmat for de mest sulte av oss. Fiskeridirektoratet opplyser at det i år er 700 000 laks fra norske anlegg, men dette er anslaget må være altfor lavt. Bare fra det beryktede Tustna-anlegget alene hevdes det å ha rømt mer enn 700 000...<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS