sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2002-02-11
Utsetting av storørret !
Det skal det nå settes ut stor ørret i et forsøk paa å bygge opp igjen storørretstammen i vannmagasinene Røsvatnet og Tustervatnet, skriver Rana Blad.
Statkraft er blitt pålagt av Direktoratet for naturforvaltning (DN) å sørge for en levelig stamme av både røye og ørret i Røsvatnmagasinet. Etter oppdemningen har mengden storfisk blitt redusert og fisket har bare gått tilbake. - Problemet i dag er at vannet er overbefolket av smaarøyer, og det finnes ikke lenger fisk som høster av den store røyebestanden. Med utsetting av stor ørret håper vi å forandre på det, sier forsker Martin Svenning fra Norsk institutt for naturforsking (NINA) i Tromsø. Han leder nå et forskningsprosjekt som gaar ut paa aa finne ut om utsetting av stor ørret er løsningen for å rette opp situasjonen i vann med mye småfisk.
- Dette er et storskala forskningsprosjekt. Det er sjelden vi forskere får lov til å gjøre noe slikt. Lykkes vi kan dette bli en modell for andre steder i landet, sir forskeren.

Rovfisk
Svenning ønsker å få testet ut utsetting av stor ørret, som bare tidligere har levd av oppdrettsmat, skal begynne å spise småfisk og bli en rovfisk. I saa fall regner han med at mengden små fisk i vatnet bli redusert etter hvert.
Han forteller at ørreten de nå setter ut har en vekt fra 0,5 til litt over en kilo. Denne fisken er avlet fram ved Statkrafts Genbank på Bjerka.
- Hvis denne ørreten etter hvert oppdager at det er mye god mat i røye med en lengde fra åtte til 12 centimeter, vil de raskt vokse seg store. Jeg ser ikke bort fra at man med tiden vil kunne få ørret på flere kilo. Ja, kanskje opp mot fem til sju kilo, sier han.

Starter i Tustervatnet
På sikt er det meningen å sette ut ørret flere steder i Røsvatnet, men i denne omgang setter man kun ut ørret i Tustervatnet. Grunnen til at forskerne starter her, er at dette er en konsentrert del av Røsvatn-magasinet med svært mye smårøye.
- Hvis vi lykkes, regner jeg også med at flere røyer vil greie å vokse seg så store og fortsette sitt liv som rovfisk. På den måten vil ørreten hjelpe vatnet til å produsere større røyer, forklarer Svenning.
I første omgang er det meningen at forsøket skal pågå fram til 2004, og at det hvert år skal settes ut tusen fisk.

- Vi kommer nå til å følge utviklingen i vannet gjennom prøvefiske, sier forskeren. Han legger samtidig til at de mer enn gjerne vil spille på lag med dagens sportsfiskere, siden de regner med og forventer at de vil fiske opp en del av denne ørreten etter hvert.

- Hvis folk er flinke til å notere hvor de fikk fangsten og tar vare på ørretenes innvoller, vil det være til stor hjelp for oss. Gjennom studier av magesekkene vil vi få vite hva fisken spiser. De som hjelper oss vil få en symbolsk belønning i form av 20 kroner for hver innleverte magesekkprøve, understreker Svenning.

Fisken i forskningsprosjektet er lett å kjenne igjen. Den har nemlig et lite gult merke festet til ryggfinnen, og her står fiskens nummer og et telefonnummer til NINA i Tromsø.

Amputert start
Gjengen fra Statkrafts Genbank på Bjerka innrømmer at det var litt vanskelig for dem å skaffe nok fisk til forskningsstart i år. Det var meningen å sette ut 1000 fisk naa, men det blir bare litt over 500. Dette skyldes uhellet med manglende vanntilførsel til Genbanken sist vinter.

- Vi mistet da mye fisk. På et tidspunkt trodde vi at det skulle bli umulig å få dette til, men vi har strukket oss til det ytterste og setter ut fisk fra to forskjellige årganger, sier Tor Næss, daglig leder ved Genbanken.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS